I 2017 ble det avlagt 1493 doktorgrader ved norske læresteder. Det var en økning på vel 80 doktorgrader fra 2016. Ikke siden rekordåret 2013, da 1524 personer tok doktorgraden, har det blitt...
UHR-Bibliotek: Fra venstre: Kari Fjose, Geir Arne Rosvoll, Ruben Haugland (student), Hilde Trygstad, Hege Underdal, Lars Egeland, Rune Brandshaug. Leder Maria-Carme Torras i Calvo var ikke til stede.
UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerende møte i Trondheim 19. mars 2018. Hele 27 av UHRs medlemsinstitusjoner var representert på møtet.
UHR-Helse og sosial vedtok i januar 2018 "Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene". Retningslinjene er basert på hvilke...
Fra venstre Rønnaug Mathiassen Retterås, Anita Sandberg, Morten Kjerstad Larsen, Ingunn Ugland, Ida Austgulen, Frank Reichert og Jørn Mortensen. Ikke til stede Elsa Almås, Øystein Gullvåg Holter og Mariann Helen Olsen
Mandag 5. mars møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø UHRs ledelse og UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering. Statsråd Nybø tok initiativ til møtet for å diskutere...
Utdanningsdirektoratet (Udir) er i ferd med å fornye læreplanene for grunn- og videregående opplæring. Første skritt er å komme frem til kjerneelementene i fagene, og Udir inivterer nå til...
Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering...
Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering er nå etablert. Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre...
UHR-Lærerutdanning inviterer til lærerutdanningskonferanse onsdag 25. april 2018. På konferansen skal vi diskutere rammer for og forventninger til lærerutdanning for fremtidens barnehage og skole...
NordForsk finansierer et nytt Nordic Centre of Excellence som skal fokusere på lærerkvalitet i nordiske klasserom. Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig 1 fast stilling som seniorrådgiver. UHR søker deg som kan bidra til å videreutvikle UHRs strategiske arbeid med høyere utdanning og forskning...
Fant du det du lette etter?