OsloMet leder et prosjekt om utvikling av en nasjonal digital portal, Arbeidslivsportalen. Portalen skal sørge for fordeling av praksisplasser til studentene og lette samhandlingen og oppfølgingen...
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) arrangerer 26.-27. september 2018 seminar om overgang fra teknisk fagskoleutdanning til ingeniørutdanning i samarbeid med Nasjonalt utvalg for...
Rapportene "Budsjettmodell for etter- og videreutdanning" og "Tolkning av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning" er nå ute på høring. Rapportene er utarbeidet av to...
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter intensjonen med retningslinjene, og understreker at det er åpenbart en krevende balansegang å utarbeide retningslinjer som både skal ivareta tjenestenes...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) mener at det bør være få overordnede sektormål, at styringsparametrene gjøres mer virksomhetsnære, og at utviklingsavtalene bør gis en sentral og integrert...
Paneldeltakerne lytter til Mari Sundli Tveits replikk under debatten
Torsdag 16. august arrangerte UHR, Arendalsuka, Forskningsrådet og Universitetet i Agder debatt under Arendalsuka. Vi spurte: Hvorfor har ikke forskerne lenger monopol på kunnskap? Hvem har ansvar...
Utskrift av UHRs informasjonsbrev til medlemsinstitusjonene med en penn liggende oppå dokumentet
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er i forhandlinger om ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materie ved universiteter og høyskoler. På møte 8. juni, ble partene...
UHR-Lærerutdanning godkjente forslaget til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (PPU-Y) i sitt møte 22. mars 2018. Forslaget til Nasjonale...
Underdalsutvalget har levert sin rapport til Kunnskapsdepartementet hvor de kommer med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.
Fant du det du lette etter?