Studenters trivsel og helse må prioriteres

Tirsdag 19. September ble SHoT tilleggsundersøkelse, som for første gang kartlegger psykiske lidelser blant studenter, lansert.

Person som ser utover et landskap - Klikk for stort bildeNå er for første gang omfanget av psykiske lidelser blant studenter blitt kartlagt.

Tidligere har SHoT-undersøkelser pekt på at mange studenter har psykiske plager. Nå er for første gang omfanget av psykiske lidelser blant studenter blitt kartlagt. Dette gir viktig ny tilleggsinformasjon for hele sektoren og myndighetene.

Psykisk lidelse vil si at kriteriene for en klinisk diagnose er oppfylt.

Universiteter og høyskoler jobber kontinuerlig med å legge til rette for gode læringsmiljøer og at studenter har et faglig og sosialt miljø som er inkluderende.

Statsråden vil følge opp!

Til NRK sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) at undersøkelsen gir grunn til bekymring.

– Å følge opp denne undersøkelsen kommer til å være en prioritet hos meg, sier statsråd Sandra Borch til NRK.

Hun sier videre at hun ønsker tett dialog med studentorganisasjonene, samskipnadene, studiesteder og helse- og omsorgsministeren om hvordan de kan legge til rette for bedre psykisk helse hos studentene framover. Her ønsker UHR å bidra med erfaringsdeling og gode felles møteplasser for sektoren for dette arbeidet fremover.

Hvordan vil UHR følge opp?

UHR er universitetenes og høyskolenes viktigste samhandlingsarena, og vi ønsker å dele god praksis. Vi vil invitere Helsedirektoratet, institusjonene og samskipnadene som har fått tilskudd for å fremme god helse og trivsel blant studenter, til å dele erfaringer fra prosjektene. 

UHR har satt «hvordan er det å være student på 2020-tallet» på sin agenda. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), Studiebarometeret, SSBs levekårsundersøkelse og andre undersøkelser om studenters helse, trivsel og levekår er viktig informasjon for UHR og våre medlemsinstitusjoner. Faktisk vil temaet også være en del av programmet på UHR-konferansen 21. november.