Nyheter fra UHR

UHR-Lærerutdanning godkjente forslaget til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (PPU-Y) i sitt møte 22. mars 2018. Forslaget til Nasjonale...
Underdalsutvalget har levert sin rapport til Kunnskapsdepartementet hvor de kommer med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.
– Norsk høyere utdanning og forskning er i stadig utvikling. Det er mange gledelige resultater i årets rapporter, men de peker også på noen klare utfordringer, sier forsknings- og høyere...
Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på hvordan universitetene og høyskolene opplever dagens regelverk. Departementet har også bedt om innspill til mandat eller problemstillinger for...
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fått status som universitet. Universitets- og høgskolerådet gratulerer med universitetsstatus! HSN har lagt ned stor innsats i arbeidet med å bli...
UHR-Økonomi og administrasjon
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.
UHR-MNT: Mads Nygård, Arne O. Smalås, Geir Anton Johansen, Solveig Kristensen, Randi Toreskås Holta, Elisabeth Müller Lysebo, Egil Trømborg
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april.
UHR-Samfunnsfag
UHR-Samfunnsfag hadde sitt konstituerende møte på Ydalir campushotell i Stavanger 2. mai 2018.
Aldri før har norske forskere og innovasjonsmiljøer hentet hjem så mye penger fra EUs rammeprogram. Et tydelig tegn på det arbeidet som institusjoner, forskere og regjeringen har lagt ned for å...
UHR-Forskning AU
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse...
Fant du det du lette etter?