Publisert 07.04.2020
Statsministeren har i dag i meddelt at det blir gitt anledning til en viss åpning av universiteter og høgskoler fra 27.april.
Publisert 02.04.2020
Ung kvinne som noterer i en bok. Foran seg har hun en bærbar PC der det står E-learning på skjermen
Koronapandemien har ført til store utfordringer for norsk arbeidsliv og arbeidstakere, og som samfunnsbyggende institusjoner vil Norges universiteter og høyskoler bidra for å finne løsninger.
Publisert 02.04.2020
Illustrasjon av hånd som holder forstørrelsesglass over små menneskefigurer
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig 1 fast stilling for IT-ingeniør/overingeniør. UHR søker deg som kan forvalte eksisterende IT-systemer og bidra til å videreutvikle UHRs digitale...
Publisert 24.03.2020
Bilde av person som ser på en dataskjerm der en mann står foran en flipover med ulike diagrammer
Grunnet tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset er gjennomføring av disputas ved fysisk oppmøte ikke mulig. Flere institusjoner planlegger nå virtuelle disputaser i stedet. I de aller...
Publisert 20.03.2020
Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med to uker fra 6. til 20. mai...
Publisert 18.03.2020
Universitetene og høyskolene får nå mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. På Kunnskapsdepartementets nettsider presiseres det at reglene endres midlertidig slik at...
Publisert 06.03.2020
Illustrasjon - nærbilde av viruset i grått og rødtS
Denne siden inneholder informasjon om råd og tiltak mot spredning av koronavirus (covid-19) samt lenker til UHRs medlemsinstitusjoners nettsider om viruset. UHR oppfordrer alle...
Publisert 03.03.2020
Alle institusjoner som er aktivt involvert i utdannings- eller forskingssamarbeid med Kina vil bli inviterte til å delta i et "Rundebord for akademisk samarbeid med Kina", skriver...
Publisert 02.03.2020
Illustrasjon: Tekst om EUA workshop på blå bakgrunn -
NB: Workshopen erstattes av tre digitale arrangementer. Disse arrangeres fra 18. til 22. mai. Mer informasjon kommer! European University Association (EUA) og UHR samler universiteter...
Publisert 18.02.2020
Illustrasjon av karakterskalaen a til f
I NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, punkt 21.5.2.3.1 foreslås det å innføre en ny karakterskala i tillegg til A–F-skalaen og bestått/ikke-bestått. Den nye skalaen skal ha tre trinn...