Publisert 14.10.2021
Ola Borten Moe, Forsknings- og høyere utdanningsminister
Universitets- og høgskolerådet gratulerer Ola Borten Moe (Sp) som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
Publisert 12.10.2021
– Satsingen på forskning er for svak og forsiktig – den må opp, sier styreleder for UHR Sunniva Whittaker.
Publisert 04.10.2021
Etter seks år som generalsekretær for UHR, har Alf Rasmussen nå overlevert stafettpinnen til Nina Sandberg.
Publisert 29.09.2021
– Satsing på forskning og høyere utdanning er samfunnsbygging og er den viktigste faktoren som former vår felles fremtid, skriver styreleder i UHR Sunniva Whittaker i dette brevet.
Publisert 28.09.2021
Tirsdag 28. september 2021 ble intensjonsavtalen om samarbeid mellom arbeidslivet og høyere utdanning lansert ved en markering på Universitetet i Oslo.
Publisert 13.09.2021
Stortinget, regjeringen
Fredag var siste frist for å sende innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen er høyt prioritert for Universitets- og høgskolerådet, og blir...
Publisert 08.09.2021
Regjeringen har satt ned et nytt offentlig utvalg som skal se på ulike modeller for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehage og skole. Prodekan for strategiske satsninger ved fakultet...
Publisert 07.09.2021
UiT Tromsø
UHR-Samfunnsfag og UHR-Humaniora samles 30. september 2021 til en felles konferanse i Tromsø. Tema for konferansen er tverrfaglighet.
Publisert 03.09.2021
– Det er veldig godt å komme i gang, sier styreleder Sunniva Whittaker.
Publisert 02.09.2021
Det er på agendaen under konferansen som arrangeres 18. og 19. oktober.