Murphy og Sundli Tveit foran EUA-plakat: EUA The Voice of Europe's Universities
European University Association (EUA avholdt valg til ny president og nytt styre på årskonferansen sin i Paris den 11. og 12. april 2019. Vi er svært stolte over at UHRs styreleder og rektor ved...
Tegnet illustrasjon av menneskefigurer og forstørrelsesglass
UHR søker deg som kan bidra til å videreutvikle UHRs strategiske arbeid med høyere utdanning og forskning. Arbeidet er primært knyttet til å utvikle UHR-Kunst, design og arkitektur, UHR-Bibliotek...
Illustrasjon av hvordan UHR arbeider med åpen forskning i diagramsform
UHRs styre behandlet og godkjente i dag organiseringen av UHRs videre arbeid med åpen forskning, samt mandat og prinsipper for sammensetning av sentrale enheter i prosjektet.
Ordsky laget av navnene på ulike tidsskrifter
UHRs styre har stilt seg bak initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, og sender en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner...
Gruppebilde av studenter fra UiT - Norges arktiske universitet sammen med programkomiteen og review-komiteen for MNT-konferansen 2019
MNT-Konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi) ble arrangert i Tromsø 28. og 29. mars. MNT-konferansens mål er å være en arena for aktiv dialog om undervisning. På konferansen var...
Norske universiteter og høyskoler innfører pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. Systemene skal nå integreres med Kopinors Bolk-løsning.
Gruppebilde av deltakerne på NUS-møtet
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) var samlet til møte i Malmø 20. mars. Implementeringen av Plan S og åpen forskning samt «learned societies» var noen av de viktigste sakene som ble...
Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen
UHR-Dekanskolen skal være et tilbud som bygger opp under det å forstå og mestre utfordringer ved det å være leder i universitets- og høyskolesektoren. Universitets- og høgskolerådets styre har...
Rapportene "samordning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner" og "journal publishing"
Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å...
De nye lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer møtte arbeidsutvalget fredag 15. februar 2019. Det ble et hyggelig og konstruktivt møte, der de første rammene ble lagt for oppstarten av...
Fant du det du lette etter?