Publisert 06.02.2023
– Det er få samiske språkbrukere, et økende behov for kompetanse i samiske språk, og stor mangel på språklærere i alle de samiske språkene, skriver Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og...
Publisert 03.02.2023
Stortinget
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er veldig glade for at regjeringen varsler betydelige endringer i revidert nasjonalbudsjett, med en kompensasjon for økt pris- og lønnsvekst.
Publisert 20.01.2023
Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Universitetet i Agder inviterer til seminar om kunstig intelligens.
Publisert 20.01.2023
Rekruttering og gjennomstrømming i høyere utdanning var tema på et seminar i regi av UHR-Samisk som ble arrangert i Tromsø tirsdag 17. januar.
Publisert 05.01.2023
Torsdag 5. januar deltok UHR i høring på Stortinget om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Lenke til UHRs innspill i sin helhet ligger nederst i saken.
Publisert 23.12.2022
UHR-Innovasjon lanserer webinarserien «Økt innovasjonskraft». I løpet av våren 2023 kommer det månedlige webinar. Arrangementet 13. februar arrangeres i samarbeid med UHR-Samfunnsfag.
Publisert 21.12.2022
Samarbeidskonferansen 2023 arrangeres 9. februar i Oslo. Arrangører er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).
Publisert 08.12.2022
Stortinget, regjeringen
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill på forslaget om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Lenke til innspillet i sin helhet er nederst i...
Publisert 25.11.2022
Sunniva Whittaker
Universitets- og høgskolerådet (UHR) vil takke regjeringen for å lytte til signalene fra en samlet sektor om å styrke norsk forskning. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen har besluttet å...
Publisert 21.11.2022
Universitets- og høgskolerådet (UHR) fikk i september 2022 bekymringsmeldinger fra medlemsinstitusjonene knyttet til håndtering av økte energiutgifte. UHR har jobbet for å få oversikt over...