Generalsekretær på talerstolen foran deltakerne som sitter på gruppebord
I forrige uke ble første samling på UHR-Dekanskolen arrangert. Her var 28 deltakere fra 17 ulike institusjoner samlet for tre intense dager med lederutvikling. Tema for samlingen var blant annet...
UHR-konferansens logo
På UHR-konferansen 2019 - samarbeid for et bærekraftig samfunn er det lagt opp til fire parallellsesjoner med dypdykk i følgende temaer: agenda 2030 i utdanningene, bærekraftig fotavtrykk...
UHR-Lærerutdanning ser at overgangen fra en fireårig bachelorutdanning til en femårig integrert masterutdanning, blir svært kostbar for utdanningsinstitusjonene. Det får store konsekvenser for...
Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 millarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig en oppfordring til høyere utdanning og forskingsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvor viktig det er å styrke...
UHR mener arbeidsrelevansen i høyere utdanning er generelt god og det arbeides allerede mye bra på dette området ved norske universiteter og høyskoler. Dette fremgår blant annet av NIFUs...
UHR mener flere av forslagene til finansieringsløsninger i UH-sektoren ikke er hensiktsmessige, og vi mener det bør oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren for å komme med andre...
UHRs generalsekretær, Alf Rasmussen, møtte i forrige uke generalsekretærene fra tilsvarende organisasjoner i Norden og Baltikum. Møtet fant sted i Reykjavik, Island, og tema for møtet var en...
Bilde tatt fra salen av en taler foran lerret med nordiske flagg og EU-flagget
I forrige uke var ca. 60 nordiske rektorer samlet til Nordic University Days i Brussel. Her fikk de møte fremtredende personer fra EU-kommisjonen og nordiske medlemmer av det nyvalgte...
Faksimile fra Financial Times med overskrift: Elsevier in Euro 9m Norwegian deal to end paywalls for academic papers
What does it take to make society journals open access? We have seen the first national agreements with the some of the biggest publishers, but society journals are often not included. Why is that...