Publisert 18.02.2020
Illustrasjon av karakterskalaen a til f
I NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, punkt 21.5.2.3.1 foreslås det å innføre en ny karakterskala i tillegg til A–F-skalaen og bestått/ikke-bestått. Den nye skalaen skal ha tre trinn...
Publisert 18.02.2020
Illustrasjon av datamaskin som viser fire personer i hvert sitt videovindu
Bakgrunnen for workshopen er UH-institusjonenes ambisjoner om redusert klimaavtrykk og økt forskningssamarbeid. Vi stiller derfor spørsmålet: Kan vi lage en konferanse som erstatter eller supplerer...
Publisert 14.02.2020
Brev om å bruke Statsbygg som rådgiver i spørsmål om leie av lokale
I styremøtet 14. februar diskuterte UHRs styre kravet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om at alle statlige virksomheter skal bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i...
Publisert 14.02.2020
Styret diskuterer Nokuts omdømmeundersøkelse
Universitets- og høgskolerådets styre diskuterte NOKUTs undersøkelse om hva et representativt utvalg av befolkningen mener om utdanningskvaliteten i Norge.
Publisert 12.02.2020
Illustrasjon av hender som blar på et nettbrett, og der trykte sider flyr ut av brettet
Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Etter våre beregninger er vi på god vei allerede...
Publisert 05.02.2020
To personer sitter ved et bord og signerer avtalen, ambassadøren og ekspedisjonssjefen bevitner signering fra hver sin side.
På Kunnskapsdepartementets delegasjonsreise til India ble det tirsdag signert fire MoU-er (Memorandum of Understanding) for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og India.
Publisert 31.01.2020
Illustrasjon av hånd som holder penn klar til å signere en avtale
På selve Brexit-dagen, bekrefter organisasjoner for høyere utdanning og forskning fra hele Storbritannia og Europa sin intensjon om fortsatt samarbeid, og oppfordrer sine respektive regjeringer om...
Publisert 24.01.2020
Offisielt portrettbilde av Asheim
Universitets- og høgskolerådet gratulerer Henrik Asheim med utnevnelsen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
Publisert 20.01.2020
Illustrasjon av menneskefigurer, der en av figurene vises under et forstørrelsesglass
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig stilling som seniorrådgiver/rådgiver (ett års vikariat) fra april 2020. En av våre dyktige medarbeidere skal ut i permisjon, og vi trenger derfor en...
Publisert 06.12.2019
Illustrasjon av logoen til konferansen med sirkler i lilla og gult
EARMA-konferansen 2020 arrangeres i Oslo i april 2020. Konferansen er Europas viktigste og største forskningsadministrative møteplass og læringsarena for universiteter, forskningsinstitutter og...