Publisert 12.08.2022
Seilskutene Sørlandet og
Få med deg Universitets- og høgskolerådets (UHR) arrangementer i Arendal.
Publisert 27.06.2022
Fra 16. til 17. mars 2023 arrangeres MNT-konferansen i Stavanger. Nå er det åpent for å sende inn bidrag til konferansen.
Publisert 24.06.2022
Det framtidige kompetansebehovet er svært vanskelig å forutse, men høyere utdanning synes generelt å være en god investering. UHR ber regjeringen satse på kunnskap og kompetanse, og advarer mot å...
Publisert 23.06.2022
Mandag 13. juni markerte UHR oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo.
Publisert 14.06.2022
Stortinget
Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV endrer ikke de store kuttene som ble gjennomført for universiteter- og høyskoler i statsbudsjettet for 2022. Det er en stor skuffelse.
Publisert 08.06.2022
– Viktig avklaring, sier Anne Kristine Børresen, leder av Det nasjonale publiseringsutvalget.
Publisert 07.06.2022
Styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) hadde i dag et møte med en samlet utdannings- og forskningskomité på Stortinget.
Publisert 25.05.2022
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Publisert 20.05.2022
Stortinget, regjeringen
I høringsinnspillet til revidert nasjonalbudsjett 2022 uttrykker Universitets- og høgskolerådet (UHR) bekymring for situasjonen i Forskningsrådet, og ber om at det ekstraordinære og varige...
Publisert 18.05.2022
UHR er bekymret for at flyktninger som velger å studere i Norge, mister retten til livsopphold eller videregående opplæring.