Publisert 24.01.2020
Offisielt portrettbilde av Asheim
Universitets- og høgskolerådet gratulerer Henrik Asheim med utnevnelsen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
Publisert 20.01.2020
Illustrasjon av menneskefigurer, der en av figurene vises under et forstørrelsesglass
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig stilling som seniorrådgiver/rådgiver (ett års vikariat) fra april 2020. En av våre dyktige medarbeidere skal ut i permisjon, og vi trenger derfor en...
Publisert 06.12.2019
Illustrasjon av logoen til konferansen med sirkler i lilla og gult
EARMA-konferansen 2020 arrangeres i Oslo i april 2020. Konferansen er Europas viktigste og største forskningsadministrative møteplass og læringsarena for universiteter, forskningsinstitutter og...
Publisert 05.12.2019
FFA og UHR inviterer til årets Samarbeidskonferanse den 11.februar 2020. På programmet står blant annet ny strategi for forskningsinstituttene, den nye organiseringen av virkemiddelapparatet for...
Publisert 28.11.2019
Olsen står på scenen foran deltakerne på konferansen
Den 26. november 2019 deltok representanter fra toppledelsen i UH-sektoren på UHR-konferansen for å diskutere klimakrisen og UH-institusjonenes rolle. Det ble en inspirerende dag for de over 300...
Publisert 27.11.2019
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2020 to lederutviklingsprogrammer som er spesielt tilrettelagt for faglige ledere, alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.
Publisert 22.10.2019
Generalsekretær på talerstolen foran deltakerne som sitter på gruppebord
I forrige uke ble første samling på UHR-Dekanskolen arrangert. Her var 28 deltakere fra 17 ulike institusjoner samlet for tre intense dager med lederutvikling. Tema for samlingen var blant annet...
Publisert 22.10.2019
UHR-konferansens logo
UHR-konferansen 2019 - samarbeid for et bærekraftig samfunn er det lagt opp til fire parallellsesjoner med dypdykk i følgende temaer: agenda 2030 i utdanningene, bærekraftig fotavtrykk i bygg...
Publisert 22.10.2019
UHR-Lærerutdanning ser at overgangen fra en fireårig bachelorutdanning til en femårig integrert masterutdanning, blir svært kostbar for utdanningsinstitusjonene. Det får store konsekvenser for...
Publisert 07.10.2019
Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 milliarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...