HR-arbeidsgruppen
UHR-Administrasjon har opprettet en fast arbeidsgruppe innenfor HR-feltet. Arbeidsgruppen vil arbeide med saker som har interesse på tvers av institusjonene innenfor arbeidsfeltet HR, og fungere...
Universitets- og høgskolerådet har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) et prosjekt om Overgang fra 2-årig teknisk fagskoleutdanning til ingeniørutdanning. 14. mars...
UHR-Kunst, design og arkitektur AU 1
Da er alle UHRs strategiske enheter på plass. UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra 15 av UHRs medlemsinstitusjoner og hadde sitt første møte 5. februar 2019.
Styreleder Mari Sundli Tveit og nestleder Inge Jan Henjesand 1
For at UHR skal ha best mulig gjennomslagskraft, er det viktig med godt samarbeid og dialog på tvers i organisasjonen. Tirsdag 5. februar møtte styreleder Mari Sundli Tveit og nestleder Inge Jan...
Signering av samarbeidsavtale mellom UHR og Kopinor 1
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet signerte i dag 5. februar en samarbeidsavtale som grunnlag for en ny mønsteravtale om kopiering ved universiteter og høyskoler.
Plan S
Universitets- og høgskolerådets (UHRs) styre vedtok 12. november 2018 «å gi sin støtte til arbeidet med Plan S, men at det er svært viktig at utfordringer knyttet til tidsplanen og implementeringen...
Jørgen-Sejersted---leder-UHR-Humaniora
Fredag 15. januar møtte arbeidsutvalget i UHR-Humaniora lederne for de nasjonale fagorganene for gjensidig informasjons- og erfaringsdeling og for å bli bedre kjent.
Forskning, skrive, data 1
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i...
Velkommen til Lærerutdanningskonferansen 2019 på Quality Airport Hotel, Gardermoen den 24. og 25. april 2019!
Signering av prolongering av Kopinoravtale 1
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet har gjennom forhandlinger blitt enige om å prolongere gjeldende mønsteravtale for universiteter og høyskoler for to nye år, for perioden 1. januar 2019 til...
Fant du det du lette etter?