FFA og UHR inviterer til årets Samarbeidskonferanse den 11.februar 2020. På programmet står blant annet ny strategi for forskningsinstituttene, den nye organiseringen av virkemiddelapparatet for...
Olsen står på scenen foran deltakerne på konferansen
Den 26. november 2019 deltok representanter fra toppledelsen i UH-sektoren på UHR-konferansen for å diskutere klimakrisen og UH-institusjonenes rolle. Det ble en inspirerende dag for de over 300...
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2020 to lederutviklingsprogrammer som er spesielt tilrettelagt for faglige ledere, alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.
Generalsekretær på talerstolen foran deltakerne som sitter på gruppebord
I forrige uke ble første samling på UHR-Dekanskolen arrangert. Her var 28 deltakere fra 17 ulike institusjoner samlet for tre intense dager med lederutvikling. Tema for samlingen var blant annet...
UHR-konferansens logo
På UHR-konferansen 2019 - samarbeid for et bærekraftig samfunn er det lagt opp til fire parallellsesjoner med dypdykk i følgende temaer: agenda 2030 i utdanningene, bærekraftig fotavtrykk...
UHR-Lærerutdanning ser at overgangen fra en fireårig bachelorutdanning til en femårig integrert masterutdanning, blir svært kostbar for utdanningsinstitusjonene. Det får store konsekvenser for...
Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 millarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig en oppfordring til høyere utdanning og forskingsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvor viktig det er å styrke...
UHR mener arbeidsrelevansen i høyere utdanning er generelt god og det arbeides allerede mye bra på dette området ved norske universiteter og høyskoler. Dette fremgår blant annet av NIFUs...
UHR mener flere av forslagene til finansieringsløsninger i UH-sektoren ikke er hensiktsmessige, og vi mener det bør oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren for å komme med andre...