Publisert 16.11.2020
UHR-Lærerutdanning har vedtatt å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning innen lærerutdanning. Bakgrunnen for opprettelsen er et ønske om å etablere en arena for regionalt...
Publisert 16.11.2020
En mannlig lærer peker på en torsomodell som viser kroppens ulike organer. En gruppe barneskoleelever sitter i ring rundt et bord og rekker opp hendene.
Regjeringens forslag til statsbudsjett med manglende finansiering av de nye grunnskolelærerutdanningene, er en oppskrift på lærermangel. Et nesten enstemmig Storting sto bak vedtaket om...
Publisert 30.10.2020
Skilt med teksten "Study abroad" med himmel i bakgrunnen
Regjeringen la i dag frem Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. - Andelen studenter som drar på utveksling har ligget stabilt på 16...
Publisert 07.10.2020
Stabler med mynter med treklosser der det står 2021
I forslaget til statsbudsjett 2021, viser regjeringen for svake ambisjoner når det gjelder investering i forskning. Vi er midt i en pandemi og i en stor omstillingsprosess, og økt satsing på...
Publisert 06.10.2020
Hvordan kan bærekraftsperspektiver bidra til økt kvalitet i MNT-utdanningene? MNT-kompetanse er viktig for å løse bærekraftsutfordringene og kandidatene som uteksamineres må være bevisste og kunne...
Publisert 05.10.2020
Nærbilde av bokhylle med rapporter i ulike farger
Bruk av bibliometri til å vurdere forskning på individnivå er og bør være kontroversielt. Tidligere oppslag i Khrono viser dette, blant andre artikkelen Tellekanter brukes for å vurdere individer...
Publisert 02.09.2020
Bilde tatt gjennom et rundt vindu inn til konferanselokalet der deltakerne sitter i skoleoppsett
Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) er organisert under UHR. NARMAs årlige konferanse, som samler rundt 500 deltakere, er den viktigste nasjonale møteplassen for...
Publisert 20.08.2020
EU-flagget vaier i vinden foran Europaparlamentsbygningen i Brussel, Belgia
De nasjonale rektorkonferansene som har undertegnet denne uttalelsen er uenige i Det europeiske råds vedtak av 21. juli 2020 om å redusere budsjettet for høyere utdanning, forskning og innovasjon.
Publisert 19.08.2020
To personer iført munnbind sitter på hvert sitt skrivebord og jobber foran datamaskiner
UHRs styre behandlet i ekstraordinært møte 17. august følgende uttalelse om bruk av munnbind/ansiktsmaske: Avstand er fortsatt det viktigste forebyggende tiltak mot covid-19 smittespredning sammen...
Publisert 17.08.2020
4. - 11. september tilbyr Forskningsrådet og EU-nettverkene FINN-EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd program for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer...