Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 millarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig en oppfordring til høyere utdanning og forskingsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvor viktig det er å styrke...
UHR mener arbeidsrelevansen i høyere utdanning er generelt god og det arbeides allerede mye bra på dette området ved norske universiteter og høyskoler. Dette fremgår blant annet av NIFUs...
UHR mener flere av forslagene til finansieringsløsninger i UH-sektoren ikke er hensiktsmessige, og vi mener det bør oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren for å komme med andre...
UHRs generalsekretær, Alf Rasmussen, møtte i forrige uke generalsekretærene fra tilsvarende organisasjoner i Norden og Baltikum. Møtet fant sted i Reykjavik, Island, og tema for møtet var en...
Bilde tatt fra salen av en taler foran lerret med nordiske flagg og EU-flagget
I forrige uke var ca. 60 nordiske rektorer samlet til Nordic University Days i Brussel. Her fikk de møte fremtredende personer fra EU-kommisjonen og nordiske medlemmer av det nyvalgte...
Faksimile fra Financial Times med overskrift: Elsevier in Euro 9m Norwegian deal to end paywalls for academic papers
What does it take to make society journals open access? We have seen the first national agreements with the some of the biggest publishers, but society journals are often not included. Why is that...
Illustrasjon av bunke søknader, forside med Dekanskolen-logo, briller og penn
Universitets- og høgskolerådet er i ferd med å igangsette lederutviklingsprogrammet, UHR-Dekanskolen. Fristen for å søke deltakelse på det nye programmet gikk ut i forrige uke, og det kom inn hele...
Mobbing og trakassering var og er en prioritert sak for UHR, og det var UHRs styre som satte ned arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering, UHRMOT for over et år siden. Gruppen leverte sin...
Portrettbilde av Dag Rune Olsen
I dag har statsråd Iselin Nybø presentert oversikten over antallet som mottar tilbud om studieplass til høsten. Dag Rune Olsen kommenterer her kort de overordnede tallene som leder av...