Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 30.06.2020
Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen
UHR viderefører UHR-Dekanskolen i ny, revidert utgave, og er klare for å ta imot kull nummer to i oktober. Søknadsfristen for UHR-Dekanskolen 2020/2021 gikk ut 12. juni, og det kom inn hele 53...
Publisert 19.06.2020
Gruppebilde der representantene fra UHR og Kopinor sitter henholdsvis på hver sin side av et bord. Generalsekretær og direktør signerer avtalen
Universitets- og høgskolerådet og Kopinor har inngått ny samarbeidsavtale og mønsteravtale for kopiering ved universiteter og høyskoler. Universitets- og høgskolerådets styre godkjente avtalen i...
Publisert 10.06.2020
Illustrasjon: stabler med mynter oppå et dokument med grafer og diagrammer
Koronakrisen forventes å gi konsekvenser både på kort og lang sikt, og det diskuteres nå hvilken betydning denne krisen vil få for høyere utdanning, forskning og for samfunnet. UHRs...
Publisert 05.06.2020
UHR støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, herunder videreføring av at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at gratisprinsippet skal videreføres...
Publisert 05.06.2020
UHRs innspill til den kommende stortingsmeldingen om styring av UH-sektoren er sendt inn. Under følger en kort oversikt over de viktigste punktene fra innspillet vårt. Hele UHRs innspill kan leses...
Publisert 04.06.2020
UHR-MNT er i gang med å revidere de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe og nasjonale fagorganer fikk ansvar for å utarbeide et forslag, og...
Publisert 26.05.2020
Samfunnet oppnår ingenting ved å premiere norske universiteter og høyskoler økonomisk for hvor relevant jobb studentene får når de er ferdigutdannet. Det er nettopp det denne nye, underlige...
Publisert 13.05.2020
UHR-Dekanskolen er en utviklingsarena der vi diskuterer sektorspesifikke eksempler og internasjonal utvikling i tilknytning til strategisk ledelse, organisatorisk omstilling og det å lede gjennom...
Publisert 07.05.2020
I regjeringens plan og justering av koronatiltak fra statsråd Asheim i dag, får langt flere studenter og ansatte fysisk tilgang til lærestedene. Det er gledelig.
Publisert 28.04.2020
Person som sitter klar med notatblokk og blyant foran bærbar datamaskin der det står "webinar" på blå bakgrunn
Workshopen "Academic Career Assessment in the Transition to Open Science" skulle egentlig holdes i Oslo den 18. mai i år, men på grunn av koronasituasjonen, erstattes den av av tre webinarer...