Publisert 26.07.2021
Endres forskerutdanningene i takt med utviklingen innen forskning? Er rammene for dagens ph.d.-utdanning tilpasset dagens akademiske verden – og hvordan utvikler vi robuste doktorgrader for fremtiden?
Publisert 26.07.2021
Seilskutene Sørlandet og
Kompetanse for det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Hvordan få til et samarbeid som faktisk gir resultater? Det er ingen tvil om at Norge trenger et grønt skifte, og at dette må skje raskt...
Publisert 17.06.2021
Regjeringens mål er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag...
Publisert 15.06.2021
Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus
UHR-Bibliotek satte i november 2020 ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget for å vurdere muligheten for en nordisk eller...
Publisert 09.06.2021
Regjeringen kom til enighet med Fremskrittspartiet om revidert nasjonalbudsjett 6. juni. For å dekke inn økte bevilgninger på andre felt, er det foretatt kutt i finansieringen av forskning. Norges...
Publisert 09.06.2021
Logo med firmanavn
Vi søker en utadvendt og initiativrik strategisk kommunikasjonsrådgiver med god kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og som i tillegg har erfaring med samfunnskontakt og mediearbeid.
Publisert 27.05.2021
Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen
UHRs representantskapsmøte har i dag valgt nytt styre for UHR for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2023. Rektor Sunniva Whittaker fra Universitetet i Agder blir ny styreleder, mens rektor Svein...
Publisert 21.05.2021
Vektor - illustrasjon av handlingsplan med celler med symboler og ord som strategi, likestilling, mangfold, mål og innføre
Fra 2022 må alle forskningsinstitusjoner, herunder universiteter og høyskoler, som søker midler fra Horisont Europa ha en handlingsplan for likestilling.
Publisert 12.05.2021
Den 11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. UHR er skuffet over at det heller ikke nå kom fullfinansiering av grunnskolelærerutdanningen. Vi ser...
Publisert 11.05.2021
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble lagt fram 26. april og 30. april ble rapporten til regjeringens ekspertgruppe, som ble ledet av Peder Kjøs, lagt fram.