Viitenskapelig artikler-åpen tilgang
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en...
Logo: Møt oss på Arendalsuka
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, UHRMOT, setter trakassering på dagsorden under Arendalsuka. Statsråd Iselin Nybø, kunsthøgskolerektor Jørn Mortensen og...
UHR og Norwaco har blitt enige om en prolongering av samarbeidsavtalen og tilhørende mønsteravtale i ett år. UHR vil benytte høsten 2018 og våren 2019 til å innhente et kunnskapsgrunnlag og...
UHR-konferansen
Universitets- og høgskolerådet arrangerer UHR-konferansen 21. november 2018. Vi vil sette ambisjonene i langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 inn i en større europeisk kontekst...
Hva vil det si å være studieforberedt? spør et ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet? Utvalget ledes av UNIOs Ragnhild Lied, og omtales derfor som Liedutvalget. Etter en bred høringsrunde...
Utdanningsdirektoratet starter nå arbeidet med å utvikle læreplanene i de ulike fagene, både for alle grunnskolens fag og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.
OsloMet leder et prosjekt om utvikling av en nasjonal digital portal, Arbeidslivsportalen. Portalen skal sørge for fordeling av praksisplasser til studentene og lette samhandlingen og oppfølgingen...
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) arrangerer 26.-27. september 2018 seminar om overgang fra teknisk fagskoleutdanning til ingeniørutdanning i samarbeid med Nasjonalt utvalg for...
Rapportene "Budsjettmodell for etter- og videreutdanning" og "Tolkning av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning" er nå ute på høring. Rapportene er utarbeidet av to...
UHR-Humaniora
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...
Fant du det du lette etter?