Personvernerklæring

Denne erklæringen gjør rede for hvordan Universitets- og høgskolerådet (heretter "vi", "UHR", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for UHR å behandle din henvendelse og yte deg de tjenestene du har bedt om (UHRs nyhetsbrev). Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å yte tjenesten som er angitt.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du oppgir i skjema blir lagret hos Make AS på vegne av oss. Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i Make AS' systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting/avmelding av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn og e-postadresse.

Sikkerhet

Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til Make AS' systemer. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har behov for å se disse, nærmere bestemt: redaksjon- og kommunikasjonsavdelingen hos oss, samt teknisk personell hos Make AS. Opplysningene oppgis ikke til tredjeparter andre enn de som er nevnt her. Vi gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for oss.

Innsyn, sletting og retting

Du kan når som helst be om å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg. Du kan også be om at opplysninger skal bli slettet, eller korrigert dersom de er uriktige eller mangelfulle. Henvendelser om innsyn og sletting blir vurdert opp mot gjeldende lovverk.

Samtykke

Ved å akseptere denne erklæringen/påmeldingen samtykker du til den beskrevne behandlingen av de opplysninger du oppgir i skjemaet. Dersom du ikke samtykker til dette må du henvende deg til oss på annet vis.

Henvendelser

Universitets- og høgskolerådet
0155 Oslo
Sentralbord: 409 14 969
E-post: redaksjon@uhr.no