Det nasjonale publiseringsutvalget utreder publiseringsindikatoren

Det nasjonale publiseringsutvalget er et nasjonalt utvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av den norske publiseringsindikatoren. Utvalget har fått i oppdrag å utrede publiseringsstatistikken og registeret over vitenskapelige publiseringskanaler. Nå har utvalget nedsatt en gruppe som skal lede arbeidet og som har fått frist til 1. juni 2024 med å levere endelig utredning. 

Arbeidsgruppen: (fv) Jens Petter Berg, Oslo Universitetssykehus, Tanja Storsul, OsloMet, Henrik Urdal, PRIO. Ine Eriksen/UiO, Sonja Balci/OsloMet, PRIO

 

Sekretariatet til Det nasjonale publiseringsutvalget og for den pågående utredningen ligger hos UHR. 

Webinar

Webinar om utredning av publiseringsindikatoren – 11. januar 2024

Innspill

Innspillsrunden er nå avsluttet. Ta kontakt med sekretariatet om dere skulle ha spørsmål til arbeidet.

Nettside

Les mer om utvalgets arbeid og Norsk publiseringsindikator på utvalgets nettside (hkdir.no).

Sekretariat

Sekretariatet til Det nasjonale publiseringsutvalget ligger hos UHR.

Kontaktperson er Vidar Røeggen.

Last ned pressefoto (JPG, 8 MB) (Fotograf: Aron B. Løsnes, UHR)

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44