Språkpolitisk plattform

Plattformen er basert på en rapport som ble levert sommeren 2006 fra et utvalg nedsatt av UHR. Rapporten (PDF, 114 kB) ble sendt på høring i sektoren. UHRs styre vedtok deretter den språkpolitiske plattformen i februar 2007.

UHRs språkpolitiske plattform (PDF, 28 kB)

Språkpolitiske retningslinjer ved institusjonene

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40