Medlemsinstitusjoner og medlemskriterier

UHR har 33 medlemsinstitusjoner: 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler. Se tabellen under for oversikt over hvilke institusjoner som er medlem av UHR.
 

Medlemsinstitusjoner

Medlemskap i UHR

For å bli medlem i UHR må institusjonen være akkreditert av NOKUT på institusjonsnivå.

Veiledning for institusjoner som ønsker medlemskap i UHR

UHRs styre vedtok i møtet 8. oktober 2008 at institusjoner som søker om medlemskap i UHR skal oppgi følgende opplysninger i sin søknad:

  • Historikk/eier
  • Organisering/styre/styreleder
  • Lokaler
  • Institusjonens viktigste faglige områder
  • Oversikt over ansatte
  • Antall studenter de siste 2-5 år fordelt på nivå (også opplysninger om kjønnsfordeling)
  • Antall uteksaminerte kandidater de siste 2-5 år fordelt på nivå
  • Oversikt over forskningsaktivitet
  • Oversikt over publiseringspoeng/tellende publikasjoner
  • Oversikt over nasjonale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner/-avtaler

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662
Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519