Ressurser

På UHRs ressurssider finner du blant annet UHRs termbase med oversettelser av studieadministrative begreper til engelsk, informasjon om Kif-komiteen samt høringssvar, utredninger og rapporter utarbeidet av UHRs strategiske enheter.