Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Komiteen skal støtte opp om tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Mangfold er i den nåværende perioden definert som etnisk mangfold.

Formålet med komiteens arbeid er todelt:

  • bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte i forskningssektoren
  • arbeid med mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning

Aktører og institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og på forskningsinstituttene, departementer og Norges forskningsråd skal kunne søke bistand og råd fra komiteen.

Kif-komiteen har en egen nettside med nyhetssaker, forskning, ressurser, eksempler på gode tiltak, aktuelle konferanser og annen informasjon. 

Sekretariat
Kif-komiteens sekretariat ligger hos UHR

Se Kif-komiteens egen nettside 

 

Kontaktpersoner

Heidi Holt Zachariassen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 45 66 46
Ella Ghosh
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 94 17 10 47