UHRs arbeid med forhandlinger og de ulike opphavsrettsorganisasjonene

UHR er universitetene og høyskolenes forhandlingspartner i forhold til opphavsrettsorganisasjonene. Avtalen med Kopinor løper til 31.12.2024 og avtalene med Norwaco og Bono er løpende avtaler. Forhandlinger om ny avtale med Kopinor vil starte i 2023 og det vil i den forbindelse nedsettes et nytt forhandlingsutvalg. Frem til 2023 vil avtalene følges opp administrativt fra sekretariatet i UHR.

UHRs arbeid med forhandlinger og de ulike opphavsrettsorganisasjonene

Generell informasjon om Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) finner du på Lovdatas nettsider

Nyhetssak: Pilotprosjekt for pensumlistesystemer og Bolk 

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44