UHRs arbeid med forhandlinger og de ulike opphavsrettsorganisasjonene

UHR er universitetene og høyskolenes forhandlingspartner i forhold til opphavsrettsorganisasjonene. Det er nå fremforhandlet ny mønsteravtale med Kopinor og denne avtalen løper fra 1. januar 2025 til og med 31. desember 2029.  Avtalene med Norwaco og Bono er løpende avtaler. Avtalene følges opp administrativt fra sekretariatet i UHR.

UHRs arbeid med forhandlinger og de ulike opphavsrettsorganisasjonene

Generell informasjon om Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) finner du på Lovdatas nettsider

Nyhetssak: Pilotprosjekt for pensumlistesystemer og Bolk 

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44