UHR-konferansen 2018 – hva tar vi med oss videre?

Stor oppslutning om UHR-konferansen 2018: Nesten 300 deltakere i salen. - Klikk for stort bildeStor oppslutning om UHR-konferansen 2018: Nesten 300 deltakere i salen. Universitets- og høgskolerådet Nesten 300 deltakere fikk med seg UHR-konferansen den 21. november 2018. Vi samlet lederne i sektoren for å diskutere hvordan UH-sektoren kan bidra til å løse samfunnsutfordringene, om målene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028 er ambisiøse nok og forventninger til EUs rammeprogrammer. Nå er vi i gang med oppfølging av konferansen og planlegging av tema og innledere til neste års konferanse.

Bred oppslutning

Som UH-institusjonenes interessefellesskap og viktigste samhandlingsarena er UHR svært opptatt av å ha dialog med ledere i sektoren, organisasjoner og departementer. På konferansen bidro derfor blant andre forsknings- og høyere utdanningsminister i Kunnskapsdepartementet Iselin Nybø, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, administrerende direktør i Norges forskningsråd John-Arne Røttingen, direktør i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) Harald Nybølet samt rektorer fra universiteter og høyskoler.

Horisont Europa – evolusjon, ikke revolusjon 

Erik Yssen - Klikk for stort bildeErik Yssen Universitets- og høgskolerådet Erik Yssen fra EU-kommisjonen holdt en innledning om Horisont Europa – det siste forsknings- og innovasjonsprogrammet i EU. Yssen redegjorde for kommisjonens arbeid og prioriteringer, og prosessen videre fram til Horisont Europa 2021–2027 vedtas og igangsettes.  
Last ned presentasjonen Yssen holdt (PDF, 543 kB)på konferansen. 

Plan S og cOAlition S

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen redegjorde for Plan S og etablering av cOAlition S som et samarbeidet mellom de europeiske forskningsrådene, EU-kommisjonen og ERC for å øke tempoet i overgangen til åpen tilgang. Norges Forskningsråd er helt sentral i dette arbeidet, blant annet ved at Røttingen leder arbeidet med utvikling av en felles veileder for implementering av Plan S. 

Utdanningskvalitetsprisen 2018 gikk til ePraksis ved Høgskulen på Vestlandet. Fra venstre: Elisabeth Ersvær, Gry Sjøholt og Anita Ryningen. Statsråd Iselin Nybø lengst til høyre. - Klikk for stort bildeUtdanningskvalitetsprisen Universitets- og høgskolerådet Utdeling av utdanningskvalitetsprisen 2018 

I samarbeid med Diku, delte statsråd Iselin Nybø ut utdanningskvalitetsprisen på konferansen. Prisen gikk til Høgskulen på Vestlandet for utviklingen av nettportalen ePraksis.no. Flere av deltakerne på konferansen var svært fornøyd med å få presentert et konkret og inspirerende prosjekt, og understreket betydningen av deling av god praksis.
Les mer om prisen på Dikus nettsider.

 

Oppfølging og neste års konferanse

Åpen forskning

UHR arbeider nå aktivt med problemstillinger rundt åpen forskning. Den finske tiltaksplanen for åpen vitenskap og data ble presentert, og vil være en modell for UHRs arbeid med dette videre. I samarbeid med Forskningsrådet, Unit, Kunnskapsdepartementet og UHRs egne strategiske enheter, etablerer vi nå en arbeidsgruppe for en nasjonal tiltaksplan for åpen forskning. Her vil flere temaer innen åpen forskning ses i sammenheng, som åpne data, åpen evaluering og åpen innovasjon. Som første ledd i tiltaksplanen setter UHR i gang en egen "task force for Plan S" som blant annet skal utarbeide fagspesifikke analyser, gjøre en risikovurdering, avklare muligheter og begrensninger og se hvordan ulike overgangsordninger kan slå ut, gitt ulike scenarier fram mot 2020.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028

UHRs styre vil kontinuerlig følge opp punkter fra langtidsplanen i sine møter, og både langtidsplanen og Horisont Europa og FNs bærekraftsmål skal implementeres i UHRs nye strategi. Vi vil også sende innspill til høringsmøte i januar, og styreleder Mari Sundli Tveit deltar i høringen på vegne av UHR.

Neste års konferanse blir 26. november 2019

Vi er allerede i gang med planleggingen av neste års konferanse, og har siktet oss inn på 26. november 2019 (med forbehold om endringer). 

Fant du det du lette etter?