UHR-konferansen 2021: Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Illustrasjon: blått mønster med hvit tekstboks der det står UHR-konferansen - Klikk for stort bilde Årets UHR-konferanse holdes den 7. desember på Radissson Blu Scandinavia i Oslo. 

Tema for konferansen vil være langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen revideres hvert fjerde år, og Kunnskapsdepartementet legger frem neste langtidsplan høsten 2022. Kunnskapsdepartementets frist for innspill til neste plan er 10. september 2021. Arbeidet med langtidsplanen er høyt prioritert i UHR, og vi har en egen temaside som oppdateres jevnlig. 

Mer informasjon om spissing av tema for konferansen, innledere og påmelding kommer etter sommeren. Hold av datoen!

Siden vil bil oppdatert.

Radisson Blu Skandinavia, Oslo

UHR-konferansen 2021

Tid: 7. desember 2021
Sted: Radisson Blu Skandinavia, Oslo

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662