UHR-konferansen 2023: Kunnskap for fremtiden 

UHR-konferansen 2023 ble arrangert 21. november. Tusen takk til alle innledere og deltakere som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter og gode samarbeidspartnere.

I Utsynsmeldingen skriver regjeringen at Norge fremover vil mangle folk og kompetanse. Norge og resten av Europa får mindre ungdomskull og søkertallene i 2023 kan tyde på at færre ønsker å ta høyere utdanning. I tillegg kommer færre internasjonale studenter til Norge. Det er behov for flere sykepleiere, lærere, ingeniører og personer med realfagskompetanse, men også flere kandidater fra humaniora og samfunnsfag for å løse komplekse og viktige oppgaver i arbeidslivet og samfunnet.  

Hvordan skal Norge lykkes med å dekke kompetansebehovet i fremtiden?  

 

Program: 

Møteleder: Generalsekretær Nina Sandberg, Universitets- og høgskolerådet (UHR)  

09.00: Registrering og enkel servering  

10.00: Velkommen ved UHRs styreleder Sunniva Whittaker 

10.05: Kunnskap for fremtiden: Utfordringer og muligheter 

 • Innledning ved forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) 
 • Innledning ved president Josep M. Garrell, EUA (digital hilsen på engelsk)
 • Oppsummering ved styreleder Sunniva Whittaker, UHR

Samtale mellom representanter for næringslivet, myndigheter, universiteter og høyskoler 

 • Styreleder Sunniva Whittaker, UHR
 • Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, NAV 
 • Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide, Abelia
 • Administrerende direktør Sveinung Skule, HK-dir 
 • Professor Ole Petter Ottersen, UiO

Debatt mellom ungdomspolitikere 

 • NSO-leder Oline Sæther (samtaleleder) 
 • AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem 
 • Unge Høyre-leder Ola Svenneby 

12.00: Lunsj   

13.00: Parallellsesjoner (forhåndspåmelding): 

Fremtidens forskningssystem

 • Ordstyrer: Toril Nagelhus Hernes (leder for UHR-Innovasjon og prorektor ved NTNU)

Innledninger og panelsamtale:

 • Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), Kunnskapsdepartementet  
 • Direktør Mari Sundli Tveit, Norges forskningsråd 
 • Forskningsleder Espen Solberg, NIFU 
 • Rektor Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 • Viserektor Nils Kristian Bogen,  Universitetet i Sørøst-Norge   
 • Leder Feroz M. Shah, Akademiet for yngre forskere 

Student på 2020-tallet (Strømmes ikke)

Ordstyrere: Stine Grønvold (leder av UHR-Utdanning og prorektor ved HINN) og Marit Reitan (prorektor ved NTNU og nestleder UHR-Utdanning)

Innledninger og panelsamtale:

 • Stine Grønvold, leder av UHR-Utdanning og prorektor ved HINN
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig Elida Slettum, NSO
 • Viserektor Hilde Inntjore, UiA 
 • Prorektor Silje Fekjær, OsloMet
 • Audhild Kvam, adminstrerende direktør i SiT og leder av Samskipnadsrådet

14.30: Pause  

15.00: Universitetenes rolle i et moderne kunnskapsdemokrati 

En akademisk samtale ledet av Åse Gornitzka, prorektor ved UiO og leder UHR-Forskning.  

 • Innledende samtale mellom generalsekretær Jan Palmowski, Universitetsalliansen The Guild, og Åse Gornitzka. (samtalen foregår på engelsk)

Panelsamtale:

 • Professor Heidi Østbø Haugen, UiO
 • Professor Mats Benner, Universitetet i Lund
 • Instituttleder Ingvild Reymert, OsloMet (Akademiet for yngre forskere)

15.55: Takk for i dag 

16.15: Rektormøte (lukket)  

18.00: Aperitiff  

18.30: Middag   

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Se bilder og program fra konferansen i 2022.

Radisson Blu Scandinavia - Oslo:

Tid: 21. november 2023
Konferanse fra kl 10.00 -16.00 
Aperitiff og konferansemiddag fra kl 18.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia, Oslo (100 meter fra Slottsparken)

Påmeldingsfristen var 20. oktober.

Kontaktpersoner

Ingrid Skjennum
Kontorsjef
E-post
Mobil 92 25 62 83
Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62