UHR-konferansen 2019

Samarbeid for et bærekraftig samfunn

Tema for UHR-konferansen 2019 er hvordan universiteter og høyskoler kan bidra til det grønne skiftet og redusere samfunnets og institusjonenes klimaavtrykk.
 

Program

Møteleder er generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet, Alf Rasmussen. 

10.00 Velkommen

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen

10.15 Forventninger til universiteter og høyskoler

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen
Elev og nestleder i Oslo Grønn Ungdom, Helena Hertzberg Bugge
Leder for Norsk studentorganisasjon, Marte Øien (se Øiens talepunkter)

10.50 Hovedutfordringer, muligheter og UH-sektorens rolle

Klimaforsker og representant for klimaoppropet, Helge Drange, Universitetet i Bergen og leder for nasjonal komité for Agenda 2030 og viserektor for globale relasjoner UiB, Annelin Eriksen gir perspektiver på hovedutfordringer, muligheter og UH-institusjonenes rolle i omstillingen av det norske samfunnet (last ned Dranges og Eriksens presentasjon)

11.30 Lunsj
 

12.30 Parallellsesjoner

Se egen nyhetssak om tema for de ulike parallellsesjonene.

 1. Agenda 2030 i utdanningene
  Prorektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, medlem av Nasjonal komité for Agenda 2030 og leder av arbeidsgruppe for utvikling av plattform for deling av beste praksis for implementering av bærekraft i høyere utdanning, Solve Sæbø
 2. Hvordan kan institusjonene ivareta et mer bærekraftig økologisk fotavtrykk i bygg – rehabiliteringsprosjekter og nybygg?
  Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Ole Gustavsen
 3. Education for transformation: Whose values and visions are shaping the future?
  Professor ved Universitetet i Oslo, Karen O'Brien
 4. Hvordan bruke innkjøpsmakt til å kutte klimagassutslipp?
  Fagsjef i klimaetaten i Oslo kommune Audun Garberg og rådgiver i Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune Geir Rossebø

13.30 Pause
 

14.00 Studentaktive læringsformer innen bærekraft

Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen, stipendiat Jørn Weines og campuspilot Maren Bakkevold (se Bakkevolds presentasjon)
Eksempler fra UiT Norges arktiske universitet

14.30 Klimadugnad i sektoren

Avdelingsdirektør Ragnhild Tungesvik, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku): Indikatorar for det grøne skiftet – Utviklinga av eit scorecard for UH-sektoren 

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, og rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, kommenterer scorecard-et og hvordan UH-institusjonene sammen kan/bør bidra til det grønne skiftet. 

15.30 Utdeling av Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

16.00 Klarer vi framtiden?

Professor ved Universitetet i Oslo, Dag Hessen (se Hessens presentasjon)

16.30 Konferanseslutt
 

16.45–17.30 Møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og digitaliseringsminister Nikolai Astrup

17.30–18.30 Rektormøte

(Lukket møte)

18.30 Aperitiff
 

19.00 Middag
 

Klikk for stort bilde

PRAKTISK INFORMASJON

Dato: 26. november 2019 

Tid: kl. 10–16.30

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Twitter: @UhrNo
#uhrkonferansen 

Se og last ned presentasjoner fra konferansen.

Neste års konferanse arrangeres 
24. november 2020. Hold av datoen!

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662
Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519