Se opptak av UHR-konferansen 2021

UHR-konferansen 2021 ble arrangert digitalt den 7. desember. Temaet var langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Årets UHR-konferanse ble arrangert digitalt 7. desember i Oslo. De som er påmeldt konferansen fikk tilsendt konferanselenke på e-post.

Temaet for konferanse var regjeringens neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Under konferansen ble langtidsplanen drøftet av stemmer som bringer inn perspektiver fra ulike sider av sektoren. 

Programmet bestod av tre plenumsesjoner der agendaen er langtidsplanen som verktøy, finansiering og rammevilkår for sektoren, og akademisk ytringsfrihet. 

Det var også fire parallellsesjoner om fleksibel utdanning, missions, innovasjon og digitalisering. 

Program:  

Møteleder: Generalsekretær for Universitets- og høgskolerådet, Nina Sandberg. 

10.00 Velkommen

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet Sunniva Whittaker 

10.00 Plenum - Langtidsplanen som verktøy: 

 • Regjeringens perspektiv
  Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister

 • Forskerperspektiv
  Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU (presentasjon) (PDF, 655 kB)

 • UH-sektorens perspektiv
  Anne Borg, rektor ved NTNU 
  Hanne Solheim Hansen, rektor ved Nord universitet 

 • Studentperspektivet 
  Tuva Todnem Lund, leder for Norsk studentorganisasjon 

11.15 Pause 

11.45 Plenum: Finansiering og rammevilkår

Samtale mellom ledere i sektoren, ledet av UHR-styreleder Sunniva Whittaker: 

 • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen 
 • Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Curt Rice, rektor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet 
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor ved Høgskole i Østfold 
 • Laila Susanne Vars, rektor ved Samisk høgskole 
 • Astrid Kvalbein, rektor ved Norges musikkhøgskole 
 • Tuva Todnem Lund, leder for Norsk studentorganisasjon

13.00 Lunsj 

14.00 Parallellsesjoner:  

Fleksibel utdanning: Hvor mye fleksibilitet tåler en grad?  (Fulltegnet)

 • Velkommen ved Bendik Meling Samuelsen, prorektor – studier og programmer, BI og medlem i UHR-Utdannings arbeidsutvalg  
 • ECIU University: Challenging Conventional Degrees, ved Astrid Birgitte Eggen, prorektor utdanning, UiS  
 • Fleksibel utdanning rettet mot etter- og videreutdanning (foreløpig tittel), ved Jan Ketil Arnulf, Dean Executive, BI  
 • Hvor mye fleksibilitet tåler en grad? ved Camilla Oppegård, seniorrådgiver, NOKUT  
 • Hvilke ønsker og forventninger har studentene til fleksibel utdanning, ved Vilde Veronica Haukeland, NSO  

Missions på norsk – hva kan bli universiteter og høyskolers rolle? (Fulltegnet)

 • Velkommen ved Åse Gornitzka, prorektor ved UiO og leder av UHR-Forskning 
 • Hva tenker Kommisjonen om missions? Rosa Maria Correa Rodriguez, nasjonal ekspert i DG Research (presentasjon) (PDF, 865 kB)
 • Missions i Horisont Europa - potensial og utfordringer for norsk F&I Tobias Bade Strøm, spesialrådgiver i Forskningsrådet (presentasjon) (PDF, 2 MB)
 • Utfordringer og muligheter for norske UH-institusjoner Panelsamtale med ledere fra sektoren: Åse Gornitzka - prorektor ved UiO, Hans Kjetil Lysgård - viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger ved UiA, Kristi Grønvold Bache - prorektor forskning og formidling ved Høgskolen i Østfold, Hilde C. Bjørnland - prorektor ved  BI, Margareth Hagen - rektor ved UiB 

Hva betyr innovasjon for institusjonene?

 • Velkommen ved møte- og debattleder Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, UiA
 • Presentation of EUAs survey on innovation at European universitiesProf. Dr. Peter Haring Bolívar, University of Siegen and EUA Innovation Expert Group Chair (Zoom)
 • Revision of the Norwegian Long Term Plan for Research and Higher Education: preliminary lessons from an OECD study, Philippe Larrue, Policy analyst, OECD (Zoom)  
 • Samtale om mål, ambisjoner og virkemidler for UH-institusjonenes bidrag til innovasjon og omstilling:
  • Mari Sundli Tveit, direktør, Forskningsrådet, Eva Camerer, direktør for strategi, innovasjonspolitikk og samfunnskontakt, Innovasjon Norge,  Toril N. Hernes, prorektor for nyskaping , NTNU, og Christen Krogh, prorektor arbeidsliv og innovasjon, Høyskolen Kristiania  

Digitalisering - erfaringer fra sektoren. 

 • Velkommen ved Per-Eirik Lund, stabssjef ved Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Den digitale reisen ved Universitetet i Stavanger. Sigrid Dale, seksjonsleder - tjenesteutvikling
 • Å være pilotinstitusjon for nytt saksbehandling- og arkivsystem. Lisbeth Viken, avdelingsleder ved NTNU  
 • Tjenestetransformasjon og digital mottak av nytilsatte ved UiA. Tord Tjeldnes, IT-direktør, og Sijamek M. Nuri, seksjonsleder, Universitetet i Agder 

15.30 Pause 

16.00 Plenum – Akademisk ytringsfrihet – hvor går grensen?

Samtale mellom: 

 • Frode Helland, leder for UHR-Humaniora 
 • Anine Kierulf, leder i utvalget for akademisk ytringsfrihet og førsteamanuensis ved UiO 
 • Jakob Skovgaard-Petersen, professor ved Københavns universitet 

16.55 Takk for i dag ved styreleder 

17.00 Rektormøte (lukket) 

 

Endringer i programmet kan forekomme.

Frist for påmelding var 27. oktober. 

UHR-konferansen 2021

Tid: 7. desember 2021
Sted: Digitalt

#UHRkonferansen

Frist for påmelding var 27. oktober. 

 

Illustrasjon: blått mønster med hvit tekstboks der det står UHR-konferansen - Klikk for stort bilde

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662