Åpen forskning

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være offentlig tilgjengelige. Universitets- og høgskolerådet ønsker å ta initiativ til å utvikle en tiltaksplan for åpen forskning i Norge, med særlig fokus på håndtering av utfordringene ved implementeringen av Plan S. 

UHRs styre diskuterte åpen forskning og Plan S på styremøtet 12. november 2018 og åpen forskning og Plan S var tema på UHR-konferansen 21. november 2018. 

Høringsrunden vedrørende veileder til Plan S

Høringssvar (01.02.19) fra Universitets- og høgskolerådet på høringsrunden vedrørende veileder til Plan S.

UHRs innspill til Forskningsrådets arbeid med en policy for åpen forskning

Innspillet (01.02.19) er utformet i lys av UHRs egen prosess med en overordnet tiltaksplan for åpen forskning, hvor åpen tilgang, åpen data, åpen forskningsevaluering, osv. er egne undertema. Kontakten og dialogen mellom UHR og Forskningsrådet er på dette området er svært god, slik at UHR i denne omgang ikke gir tilbakemelding på enkeltområder av det brede åpen forskningsfeltet. 

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 402 34 644
Fant du det du lette etter?