Vurdering av akademiske karrierer

Dette er en temaside med oversikt over det norske og europeiske arbeidet med å videreutvikle hvordan akademiske karrierer vurderes.

Oppstartsmøtet til NOR-CAM-nettverket 2. november 2022. Aron B. Løsnes, UHR

 

Siden dekker det nasjonale arbeidet med Veilederen for vurdering i akademiske karrierer, NOR-CAM og den internasjonale prosessen knyttet til Agreement on Reforming Research Assessment og Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)

Denne nettsiden skal være en ressurs for NOR-CAM-nettverket der UHRs medlemsinstitusjoner og andre deltar. Per 17.8.23 er NOR-CAM-nettverket også godkjent som CoARA National Chapter, mao et nasjonalt brohode for arbeidet med forskervurdering innen rammen av CoARA.

Veileder for vurdering av akademiske karrierer / NOR-CAM

Agreement on Reforming Research Assessment / CoARA

Ressurser: 

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99