Om UHR

Fasadebilde av Stortorvet 2 - Klikk for stort bildeFasadebilde av Stortorvet 2Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for akkrediterte institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 1. april 2005. UHR skal fremme universiteter og høyskolers interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling i sektoren, og skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører.

UHR mottar tilskudd og prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet og medlemsavgift fra institusjonene. Midlene finansierer driften av UHRs sekretariat og aktiviteten i de konkrete prosjektene. Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Tall og fakta

UHR har:

  • 33 medlemsinstitusjoner: 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 14 akkrediterte høyskoler. For å bli medlem i UHR må institusjonen være akkreditert av NOKUT på institusjonsnivå
  • 20 ansatte i sekretariatet
  • 14 strategiske enheter: 8 fagstrategiske enheter som dekker universitets- og høyskolesektorens fagområder og 6 fellesstrategiske enheter som dekker institusjonenes felles oppgaver
  • et budsjett på 35,4 millioner kroner
     

Årsrapport og årsregnskap

UHRs årsrapport og årsregnskap for 2018 vedtatt på UHRs representantskapsmøte 29. mai 2019.

Organisasjonskart

UHRs organisasjonskart (PDF, 18 kB) gir en oversikt over fagstrategiske og fellesstrategiske enheter i UHR-strukturen

Ansatte

Se oversikt over ansatte i UHR.

UHRs kontorer

UHR har kontorer i 4. og 5. etasje i Stortorvet 2, rett ved Karl Johans gate i Oslo.

 

Tall og fakta for sektoren
Tilstandsrapporten for høyere utdanning legges frem i mai hvert år.

Tall og fakta for sektoren fra tilstandsrapport for høyere utdanning 2019 finnes på side 3 i PDF-versjonen av rapporten på Dikus nettside.

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 415 53 740