Styre og representantskap

Representantskapet er det øverste styrende organet i UHR. Styret velges av representantskapet og fungerer som utøvende organ.