Representantskap

Representantskapet består av øverste daglige ledelse ved alle medlemsinstitusjonene og Norsk studentorganisasjon. Representantskapet er det øverste styrende organet i UHR og møtes en gang i året.