Fellesstrategiske enheter

Universitets- og høgskolerådets (UHR) strategiske enheter skal bidra til UHRs virksomhet og mål gjennom strategisk og koordinerende arbeid innenfor enhetenes respektive fag- og ansvarsområder. De strategiske enhetene er nasjonale samordningsarenaer for medlemsinstitusjonene og gir råd til UHRs styre. UHRs fellesstrategiske enheter dekker institusjonenes felles oppgaver.