UHRs arbeid med bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene presentert i små firkanter med ulik farge på to linjer - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål Shutterstock UHRs visjon er samarbeid for et bærekraftig samfunn, og bærekraftsmålene er sentrale for UHRs arbeid. Universiteter og høyskoler utgjør en betydelig del av offentlig sektor, både gjennom antall ansatte, studenter og bygningsmassen vi disponerer. Bærekraftig drift av institusjonene er derfor viktig for å redusere Norges klimaavtrykk. 

Men universiteter og høyskoler bidrar først og fremst med forskning, innovasjon og utdanning av godt kvalifiserte kandidater som har kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å løse samfunnets utfordringer. Høyere utdanning som er tilgjengelig for alle er også viktig for utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller. Formidling er en annen viktig oppgave for institusjonene. Oppgavene til universiteter og høyskoler griper dermed inn i, og har betydning for oppfyllelsen av samtlige bærekraftsmål.

Innspill fra UHR

UHRs strategiske enheters arbeid med bærekraft

Nyttige lenker, rapporter og dokumenter om bærekraft

Arrangementer

Kommende arrangementer om bærekraft finner du nederst på siden. 

Meld. St. 40 (2020–2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (23.06.21)

Den nasjonale bærekraftskonferansen - Veien mot 2030. Konferansen arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet onsdag 2. juni 2021 kl. 9-12.30. Konferansen er digital. 

Regjeringen har lagt fram en klimamelding - Meld.St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030.

Planen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamål og skape grønn vekst. Regjeringen vil legge fram klimameldinger jevnlig, neste gang i 2024. 

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662
Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 415 53 740