Bærekraft i utdanning innen økonomi og administrasjon

Hvordan jobbes det med bærekraftsmålene i økonomisk-administrative studier? UHR-ØAs arbeidsgruppe har gjort en kartlegging av situasjonen ved medlemsinstitusjonene, og dette har resultert i to rapporter.

Arbeidsgruppens første rapport ble presentert på enhetsmøtet i november 2020, oppfølgingsrapporten på enhetsmøtet mai 2021. Rapportene skal bidra til en mer fremadskuende diskusjon om bærekraft. Rapportene har også som mål å skissere noen fagspesifikke tilnærminger til bærekraft og presentere det arbeidsgruppen mener er viktige tiltak for å forsterke sektorens kapasitet for dialog, undervisning og forskning om store bærekraftsutfordringer globalt, regionalt, nasjonalt.

Les rapportene i sin helhet her:

Rapport 1 Bærekraft - Rapport til UHR-ØA fra arbeidsgruppe bærekraft (PDF, 2 MB) 

Rapport 2 Bærekraft i utdanning innen UHR-ØA – Oppfølgingsrapport fra UHR-ØAs arbeidsgruppe

Se også UHRs temaside om bærekraft.