UHRs termbase

UHRs termbase er en språkressurs for engelsk, bokmål og nynorsk med vel 6000 forsknings- og studieadministrative termer for universitets- og høgskolesektoren. 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefaler de foreslåtte termene slik at universitets- og høgskolesektoren får en mest mulig standardisert terminologi både på engelsk og norsk. For engelsk bruker basen Oxford University Press standard.

UHRs termbase er fritt tilgjengelig. Vi anbefaler at ressursen gjøres kjent via hjemmesider og på annen relevant måte, og at eksterne språkleverandører som benyttes, slik som oversettere etc. anbefales å bruke termbasen ved oppdrag. Opphavsretten ligger hos Universitets- og høgskolerådet.

For oversettelse av stillingsbetegnelser i statsforvaltningen følger UHRs termbase retningslinjer fra Utenriksdepartementet (UD), se UDs oversettelsestjeneste.

Språkressurser

Trenger du å sjekke grammatikk og/eller engelske ord og uttrykk, anbefaler vi følgende sider:

UHRs termgruppe

UHRs termbase er utviklet og vedlikeholdes av UHRs termgruppe som består av representanter fra UH-sektoren.

Medlemmer i UHRs termgruppe
Rolle Institusjon Representant
Leder Høgskolen i Innlandet Susan Nacey
Nestleder Norges Handelshøyskole Gisle Andersen
Medlem Universitetet i Bergen Øivin Andersen
Medlem Språkrådet Kjetil Gundersen
Medlem Høgskulen på Vestlandet Rune Herheim
Medlem Høgskolen i Østfold Nazareth Amlesom Kifle
Medlem BI Sonja Kristine Kittelsen
Medlem Høgskulen i Volda Kjetil Arve Myskja
Medlem Universitetet i Oslo Jonny Roar Sundnes
Medlem Universitetet i Stavanger Aslaug Vasshus
Medlem NLA Høgskolen Chris Wales

Gå direkte til UHRs termbase

Kontakt/send inn forslag til nye termer:
Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller delområder vi bør ta fatt i, kan du kontakte oss på termbase@uhr.no.

Kontaktpersoner

Anne Karine Nymoen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 90 09 98 01