Styre

Styret velges av representantskapet og består av seks representanter fra universiteter og store høyskoler, tre representanter fra vitenskapelige høyskoler og små høyskoler, samt leder og nestleder i Norsk studentorganisasjon.