Opprykksordninger

NOKUT har forvaltningsansvaret for forskriften. Har du spørsmål, ta kontakt med NOKUT eller institusjonen din for informasjon om kriterier for opprykk og regler og rutiner for hvordan man går frem og informasjon om bedømmelse.

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er endret, og endringene trådte i kraft 1. september 2019. 

Institusjonene kan også se på det som fremkommer av høringsnotatet (PDF, 647 kB) som ble sendt ut sammen med forslaget om forskriftsendring.

Veiledende retningslinjer for vurdering av opprykkssøknader

UHRs fagstrategiske enheter (nasjonale fakultetsmøter) har tidligere utarbeidet veiledende retningslinjer for vurdering av søknader om opprykk. Det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av status for disse retningslinjene.