Opprykksordninger

UHRs fagstrategiske enheter (nasjonale fakultetsmøter) har tidligere utarbeidet veiledende retningslinjer for vurdering av søknader om opprykk. Det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av status for disse retningslinjene. Den enkelte må henvende seg til egen institusjon for å få informasjon om kriterier for opprykk og regler og rutiner for hvordan man går frem og informasjon om bedømmelse. UHR kan ikke veilede enkeltpersoner i denne sammenheng. 

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger er endret, og endringene trer i kraft 1. september 2019. Da vil det være skjerpede krav til utdanningsfaglig kompetanse, særlig ved opprykk. Universitets- og høgskolerådet har til å hensikt å utarbeide veiledende retningslinjer, men inntil videre anbefaler vi institusjonene å ta utgangspunkt i det som fremkommer av høringsnotatet (PDF, 647 kB) som ble sendt ut sammen med forslaget om forskriftsendring.

Opprykk

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399