UHR-Forskning

UHR-Forskning er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene innen forskningsområdet. Enheten består av 1 til 2 representanter fra hver medlemsinstitusjon, og møtes 1 til 2 ganger årlig. UHR-Forskning har et arbeidsutvalg som møtes 4 til 6 ganger årlig.

Ragnar Lie og Anne Karine Nymoen er sekretærer for UHR-Forskning.