I UHRs høringssvar kommenterer vi i hovedsak de delene av rapporten som har konsekvenser enten for lærerutdanningene, eller for overgangen fra videregående opplæring til universiteter og høgskoler...
Iselin Nybø snakker foran en skjerm som viser programmet for lærerutdanningskonferansen
Årets Lærerutdanningskonferanse ble en vellykket inspirasjonsdag for lærerutdannere og lærere i skoler og barnehager fra hele landet. Konferansen ble arrangert 24. og 25. april 2019, og temaet var...
Portrettbilde av Mari Sundli Tveit
Mari Sundli Tveit slutter som rektor ved NMBU og går over i ny stilling som områdedirektør for politikk i NHO. Hun sitter ut perioden sin som styreleder i Universitets- og høgskolerådet. Nytt styre...
Illustrasjon rapportbunke på skrivebord
Unit inngår historisk avtale med Elsevier. Norge går i partnerskap med Elsevier om en pilotavtale som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent (open access) i de aller fleste av...
Murphy og Sundli Tveit foran EUA-plakat: EUA The Voice of Europe's Universities
European University Association (EUA avholdt valg til ny president og nytt styre på årskonferansen sin i Paris den 11. og 12. april 2019. Vi er svært stolte over at UHRs styreleder og rektor ved...
Figur som viser organiseringen av UHRs arbeid med åpen forskning
UHRs styre behandlet og godkjente i dag organiseringen av UHRs videre arbeid med åpen forskning, samt mandat og prinsipper for sammensetning av sentrale enheter i prosjektet.
Ordsky laget av navnene på ulike tidsskrifter
UHRs styre har stilt seg bak initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, og sender en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner...
Gruppebilde av studenter fra UiT - Norges arktiske universitet sammen med programkomiteen og review-komiteen for MNT-konferansen 2019
MNT-Konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi) ble arrangert i Tromsø 28. og 29. mars. MNT-konferansens mål er å være en arena for aktiv dialog om undervisning. På konferansen var...
Norske universiteter og høyskoler innfører pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. Systemene skal nå integreres med Kopinors Bolk-løsning.
Gruppebilde av deltakerne på NUS-møtet
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) var samlet til møte i Malmø 20. mars. Implementeringen av Plan S og åpen forskning samt «learned societies» var noen av de viktigste sakene som ble...
Fant du det du lette etter?