Publisert 16.12.2020
Stiliserte bokstaver UHR - logosymbol i blått og hvitt
Vi søker deg som er interessert i høyere utdanning og forskning og som ønsker å jobbe strategisk med utvikling av lærerutdanningene. Stillingen byr på unike muligheter for påvirkning og samhandling...
Publisert 16.12.2020
Stiliserte bokstaver UHR - logosymbol i blått og hvitt
UHR søker deg som har interesse for forskning og høyere utdanning og som trives i rollen som pådriver i utviklingsprosesser knyttet til UHRs strategiske enheter for utdanning og forskning...
Publisert 10.12.2020
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2021 to lederutviklingsprogrammer spesielt tilrettelagt for faglige ledere: Utdanningslederprogrammet og Research Leadership Programme – Starting Level. Begge...
Publisert 10.12.2020
I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler. I perioden 2018-2020 har Unit inngått...
Publisert 04.12.2020
Er det tid for en ny generasjon forsknings- og innovasjonspolitikk? Forskningsmiljøene alene løser ikke samfunnets utfordringer, ei heller næringslivet. Morgendagens utfordringer krever et...
Publisert 01.12.2020
Illustrasjon: Nærbilde av tastatur med en blå knapp der det står "Terminology" på
Universitets- og høgskolerådets populære språkressurs, UHRs termbase, er nå oppdatert og flyttet til Termportalen som er en del av språksamlingene ved Universitetet i Bergen.
Publisert 16.11.2020
UHR-Lærerutdanning har vedtatt å opprette et nytt nasjonalt fagorgan for ph.d.-utdanning innen lærerutdanning. Bakgrunnen for opprettelsen er et ønske om å etablere en arena for regionalt...
Publisert 16.11.2020
En mannlig lærer peker på en torsomodell som viser kroppens ulike organer. En gruppe barneskoleelever sitter i ring rundt et bord og rekker opp hendene.
Regjeringens forslag til statsbudsjett med manglende finansiering av de nye grunnskolelærerutdanningene, er en oppskrift på lærermangel. Et nesten enstemmig Storting sto bak vedtaket om...
Publisert 30.10.2020
Skilt med teksten "Study abroad" med himmel i bakgrunnen
Regjeringen la i dag frem Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. - Andelen studenter som drar på utveksling har ligget stabilt på 16...
Publisert 07.10.2020
Stabler med mynter med treklosser der det står 2021
I forslaget til statsbudsjett 2021, viser regjeringen for svake ambisjoner når det gjelder investering i forskning. Vi er midt i en pandemi og i en stor omstillingsprosess, og økt satsing på...