Jan I. Haaland, leder for UHR-Økonomi og administrasjon
I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse...
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) (PDF, 76 kB)støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er...
Representanter fra myndigheter, nasjonale organisasjoner og UH-institusjoner i ni land var samlet i Brussel for å dele erfaringer og eksempler på god praksis.
Jubileum Uniped 1
UHRs tidsskrift UNIPED feirer nå sitt 40 års jubileum. UNIPED er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Dagen markeres med jubileumsutgave og eget seminar (PDF, 4 MB) på...
Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre...
I Universitetets- og høgskolerådets innspill til NOU 2014:14 og ny lov om fagskoleutdanning i 2017 ga vi uttrykk for at vi mener at gradsbetegnelse for fagskoleutdanning bare bør gis for utdanning...
SHoT-undersøkelsen 2018 som ble lagt frem i dag viser at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager.
Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen...
NPI Norsk publiseringsindikator 1
Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, sier til Aftenposten at «det er på tide å diskutere det norske tellekantsystemet der presset på å publisere er enormt og kvantitet blir vektlagt...
Fant du det du lette etter?