Illustrasjon: Utskrift av høringsbrevet
UHR synes det er en utfordring at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt...
Cleasen snakker med EARMA-logo i bakgrunnen
Det er nå vedtatt at EARMAs årskonferanse i 2020 legges til Oslo. Konferansen finner sted 27.-29. april 2020 på Oslo Kongressenter. Konferansen er den viktigste forskningsadministrative møteplassen...
28. februar arrangerte UHR-Samisk seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning, på Universitetet i Tromsø. På seminaret fikk...
Samarbeidskonferansen ble arrangert for 8. gang tirsdag 26. februar av Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR). Tema for årets konferanse var at...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har sendt innspill til Skattedirektoratets høringsnotat om forslag til regler om merverdiavgiftsfritak for elektroniske utgaver av tidsskrift og for...
Gruppebilde av deltakerne i arbeidsgruppen
UHR-Administrasjon har opprettet en egen gruppe som arbeider med innkjøpsrelaterte spørsmål for UH-institusjonene. Gruppen erstatter det tidligere innkjøpsutvalget, og hadde sitt oppstartsmøte 26...
Gruppebilde av Larsen, Fosse og Deželan
EUAs andre Learning & Teaching Forum gikk av stabelen 14.-15. februar i Warszawa. Konferansens tema var «Towards successful learning: Controversies and common ground», og var i stor grad basert på...
UHR-Administrasjon har opprettet en fast arbeidsgruppe innenfor HR-feltet. Arbeidsgruppen vil arbeide med saker som har interesse på tvers av institusjonene innenfor arbeidsfeltet HR, og fungere...
Universitets- og høgskolerådet har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) et prosjekt om Overgang fra 2-årig teknisk fagskoleutdanning til ingeniørutdanning. 14. mars...
Da er alle UHRs strategiske enheter på plass. UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra 15 av UHRs medlemsinstitusjoner og hadde sitt første møte 6. februar 2019.
Fant du det du lette etter?