Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny rådgivende plan for Bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA).
BIBSYS-konferansen er en årlig møteplass for aktører innen forskning og høyere utdanning, og da særlig utdanningsinstitusjonene. Målet for konferansen er å informere – inspirere – og utfordre...
Langtidsplanen utfordrer til samspill både i politikk og forskning. Hvordan rigger vi oss for å svare på samfunnsoppdraget? Samarbeidskonferansen arrangeres i fellesskap av Forskningsinstituttenes...
Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, NARMA, arrangerer sin 8. vårkonferanse 5. og 6. mars 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
UHR-konferansen 2018
Nesten 300 deltakere fikk med seg UHR-konferansen den 21. november 2018. Vi samlet lederne i sektoren for å diskutere hvordan UH-sektoren kan bidra til å løse samfunnsutfordringene, om målene i...
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal lyse ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Hvert senter kan tildeles inntil...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) synes det er positivt at Forskningsrådet utarbeider en overordnet “synteserapport” som samler de anbefalinger som har kommet fra internasjonale...
Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og retten til å demonstrere er grunnleggende rettigheter. I Nicaragua er disse rettene blitt innskrenket i etterkant av demonstrasjoner mot myndighetene...
Kvinner er underrepresentert når det gjelder å skape innovative bedrifter og dette utgjør et uutnyttet potensial for Europa. Det er behov for å optimalisere alle tilgjengelige ressurser for å...
Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har tidligere utarbeidet en mønsteravtale for personverntjenester i forskning. Formålet med avtalen er at NSD skal...
Fant du det du lette etter?