Publisert 25.09.2019
UHR mener flere av forslagene til finansieringsløsninger i UH-sektoren ikke er hensiktsmessige, og vi mener det bør oppnevnes en arbeidsgruppe med representanter fra sektoren for å komme med andre...
Publisert 19.09.2019
UHRs generalsekretær, Alf Rasmussen, møtte i forrige uke generalsekretærene fra tilsvarende organisasjoner i Norden og Baltikum. Møtet fant sted i Reykjavik, Island, og tema for møtet var en...
Publisert 19.09.2019
Bilde tatt fra salen av en taler foran lerret med nordiske flagg og EU-flagget
I forrige uke var ca. 60 nordiske rektorer samlet til Nordic University Days i Brussel. Her fikk de møte fremtredende personer fra EU-kommisjonen og nordiske medlemmer av det nyvalgte...
Publisert 05.09.2019
Faksimile fra Financial Times med overskrift: Elsevier in Euro 9m Norwegian deal to end paywalls for academic papers
What does it take to make society journals open access? We have seen the first national agreements with the some of the biggest publishers, but society journals are often not included. Why is that...
Publisert 28.08.2019
Illustrasjon av bunke søknader, forside med Dekanskolen-logo, briller og penn
Universitets- og høgskolerådet er i ferd med å igangsette lederutviklingsprogrammet, UHR-Dekanskolen. Fristen for å søke deltakelse på det nye programmet gikk ut i forrige uke, og det kom inn hele...
Publisert 22.08.2019
Mobbing og trakassering var og er en prioritert sak for UHR, og det var UHRs styre som satte ned arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering, UHRMOT for over et år siden. Gruppen leverte sin...
Publisert 23.07.2019
Portrettbilde av Dag Rune Olsen
I dag har statsråd Iselin Nybø presentert oversikten over antallet som mottar tilbud om studieplass til høsten. Dag Rune Olsen kommenterer her kort de overordnede tallene som leder av...
Publisert 05.07.2019
Universitets- og høgskolerådet har, sammen med NSD-Norsk senter for forskningsdata, revidert “Avtale om personverntjenester i forskning”.
Publisert 20.06.2019
Flaggstenger med europeiske flagg
Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Committee for Public Information (TJNK), Finnish Association for Scholarly Publishing, European Network for Research Evaluation in the Social Sciences...
Publisert 18.06.2019
Oversiktsbilde av åtte debattdeltakere og debattleder. Arendalsukas logo både som bakgrunn og på bordene til deltakerne.
Også i år deltok UHR på Arendalsuka. Sammen med Arendalsuka, Universitetet i Bergen, NTNU og Norges Forskningsråd arrangerte vi debatten "Hvordan blir framtidas universitet?" i Arendal kultur- og...