Publisert 17.11.2022
Universitets- og høgskolerådet (UHR) jobber for en god balanse mellom internasjonalt kunnskapssamarbeid og nasjonal sikkerhet. Dette er et prioritert område i handlingsplanen til UHRs styre, som...
Publisert 09.11.2022
Det nærmer seg en viktig frist for å delta i oppstartsmøtet til konsortiet som skal følge opp den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering (Agreement on Reforming Research Assessment).
Publisert 04.11.2022
Pressefoto av Whittaker iført blå blazer. Hun står i en aula med et stort vindu i bakgrunnen
– UHR mener at SV med sine forslag bringer statsbudsjettet i en bedre retning. Vi vil oppfordre Stortinget til å lytte til signalene fra en samlet sektor og støtte disse forslagene, sier UHRs...
Publisert 31.10.2022
Det er opprettet en egen europeisk stipendordning for fordrevne forskere fra Ukraina.
Publisert 14.10.2022
Konferansen arrangeres 25. april på Thon Hotel Oslo Airport og temaet denne gangen er innovasjon i lærerutdanningene.
Publisert 13.10.2022
UHR vil signere den europeiske avtalen for revisjon av forskervurdering (European Agreement on Reforming Research Assessment). Det ble bestemt på UHRs styremøte 10. oktober.
Publisert 11.10.2022
To personer holder et nettbrett der snakkebobler med symboler relatert til e-læring er plassert rundt nettbrettet
Universitets- og høgskolerådets styre opprettet i 2021 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en veileder om deling av digitale læringsressurser. Nå er et utkast til veileder sendt ut på...
Publisert 07.10.2022
Universitets- og høgskolerådet (UHR) inviterer til fjerde kull av det videreutviklede lederprogrammet UHR-Dekanskolen. Søknadsfristen var 7. november 2022.
Publisert 07.10.2022
UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og...
Publisert 07.10.2022
Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus
UHR-Bibliotek tok i 2020 initiativ til en utredning om en felles publiseringstjeneste for UH-sektoren, og satte ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-Bibliotek, UHR-Forskning og Det...