Publisert 31.12.2020
På årets Samarbeidskonferanse arrangert av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) diskuterte vi både prosess og innhold på veien mot en ny Langtidsplan...
Publisert 16.02.2021
UHR og FFA har i forkant av Samarbeidskonferansen 2021 bedt seks kloke hoder om å komme med et innspill til neste langtidsplan.De fikk alle samme oppgave:En utfordring til revidert langtidsplan fra...
Publisert 11.02.2021
I forbindelse med at det igjen kuttes i Helsebibliotekets tilbud, har Universitets- og høgskolerådet på initiativ fra UHR-Bibliotek sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å formidle...
Publisert 05.02.2021
Blokk som ligger på et bord omringet av briller, fargeblyanter, kalkulator og rapporter. På blokken står det skrevet: fleksibel utdanning for livslang læring
Den 24. februar arrangerer UHR og NHO et digitalt frokostmøte der representanter fra akademia, næringsliv og politikere diskuterer hva som må til for at vi skal få fart på utviklingen av etter- og...
Publisert 03.02.2021
Illustrasjon med to puslespillbiter som løftes opp mot solen av to hender og holdes inntil hverandre
Fra tirsdag 9. mars til torsdag 11. mars 2021 kan du logge deg inn på NARMAs årskonferanse hver morgen. Du vil få servert et variert program med aktuelle temaer innen forskningsadministrasjon og...
Publisert 27.01.2021
Universitets- og høgskolerådet (UHR) lyste ut generalsekretærstillingen like før jul. Jeg er godt fornøyd med at det er god søkning til stillingen. Vi arbeider nå videre og målet er at tilsetting...
Publisert 21.01.2021
Årets MNT-konferanse handler om utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv. Hvordan kan bærekraftsmålene øke kvaliteten på MNT-utdanningene?
Publisert 20.01.2021
Den 18. januar 2021 ble det gjennomført et møte om opprykk til MNT-professor for komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter. Krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner er nytt i forskrift om...
Publisert 04.01.2021
Portrettbilde av Anne Husebekk
Anne Husebekk tar over som styreleder etter Dag Rune Olsen fra og med i dag og frem til 1. juli 2021. Anne Husebekk er rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT), og er...
Publisert 22.12.2020
Vi søker en motivert og engasjert generalsekretær som forstår UH-sektorens samfunnsoppdrag, vil løfte de strategiske problemstillingene og samtidig finner motivasjon i å lede og videreutvikle et...