Publisert 14.02.2020
Brev om å bruke Statsbygg som rådgiver i spørsmål om leie av lokale
I styremøtet 14. februar diskuterte UHRs styre kravet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om at alle statlige virksomheter skal bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i...
Publisert 14.02.2020
Styret diskuterer Nokuts omdømmeundersøkelse
Universitets- og høgskolerådets styre diskuterte NOKUTs undersøkelse om hva et representativt utvalg av befolkningen mener om utdanningskvaliteten i Norge.
Publisert 12.02.2020
Illustrasjon av hender som blar på et nettbrett, og der trykte sider flyr ut av brettet
Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Etter våre beregninger er vi på god vei allerede...
Publisert 05.02.2020
To personer sitter ved et bord og signerer avtalen, ambassadøren og ekspedisjonssjefen bevitner signering fra hver sin side.
På Kunnskapsdepartementets delegasjonsreise til India ble det tirsdag signert fire MoU-er (Memorandum of Understanding) for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og India.
Publisert 31.01.2020
Illustrasjon av hånd som holder penn klar til å signere en avtale
På selve Brexit-dagen, bekrefter organisasjoner for høyere utdanning og forskning fra hele Storbritannia og Europa sin intensjon om fortsatt samarbeid, og oppfordrer sine respektive regjeringer om...
Publisert 24.01.2020
Offisielt portrettbilde av Asheim
Universitets- og høgskolerådet gratulerer Henrik Asheim med utnevnelsen som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
Publisert 20.01.2020
Illustrasjon av menneskefigurer, der en av figurene vises under et forstørrelsesglass
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig stilling som seniorrådgiver/rådgiver (ett års vikariat) fra april 2020. En av våre dyktige medarbeidere skal ut i permisjon, og vi trenger derfor en...
Publisert 06.12.2019
Illustrasjon av logoen til konferansen med sirkler i lilla og gult
EARMA-konferansen 2020 arrangeres i Oslo i april 2020. Konferansen er Europas viktigste og største forskningsadministrative møteplass og læringsarena for universiteter, forskningsinstitutter og...
Publisert 05.12.2019
FFA og UHR inviterer til årets Samarbeidskonferanse den 11.februar 2020. På programmet står blant annet ny strategi for forskningsinstituttene, den nye organiseringen av virkemiddelapparatet for...
Publisert 28.11.2019
Olsen står på scenen foran deltakerne på konferansen
Den 26. november 2019 deltok representanter fra toppledelsen i UH-sektoren på UHR-konferansen for å diskutere klimakrisen og UH-institusjonenes rolle. Det ble en inspirerende dag for de over 300...