Publisert 17.08.2020
4. - 11. september tilbyr Forskningsrådet og EU-nettverkene FINN-EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag et skreddersydd program for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer...
Publisert 22.07.2020
Sammen med over 100 organisasjoner og forskere fra hele Europa og Storbritannia støtter UHR en uttalelse (PDF, 104 kB) som beskriver hvordan forhandlere kan sikre en avtale om Storbritannias...
Publisert 14.07.2020
Illustrasjon med ruter med tekst og symboler knyttet til forskning, innovasjon og vitenskap
As European leaders work towards an agreement on the European Union’s next seven-year budget, the Multiannual Financial Framework, and the related Next Generation EU recovery plan to help the EU’s...
Publisert 30.06.2020
Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen
UHR viderefører UHR-Dekanskolen i ny, revidert utgave, og er klare for å ta imot kull nummer to i oktober. Søknadsfristen for UHR-Dekanskolen 2020/2021 gikk ut 12. juni, og det kom inn hele 53...
Publisert 19.06.2020
Gruppebilde der representantene fra UHR og Kopinor sitter henholdsvis på hver sin side av et bord. Generalsekretær og direktør signerer avtalen
Universitets- og høgskolerådet og Kopinor har inngått ny samarbeidsavtale og mønsteravtale for kopiering ved universiteter og høyskoler. Universitets- og høgskolerådets styre godkjente avtalen i...
Publisert 10.06.2020
Illustrasjon: stabler med mynter oppå et dokument med grafer og diagrammer
Koronakrisen forventes å gi konsekvenser både på kort og lang sikt, og det diskuteres nå hvilken betydning denne krisen vil få for høyere utdanning, forskning og for samfunnet. UHRs...
Publisert 05.06.2020
UHR støtter prinsippene som er lagt til grunn for lovutvalgets arbeid, herunder videreføring av at høyere offentlig utdanning skal være et statlig ansvar og at gratisprinsippet skal videreføres...
Publisert 05.06.2020
UHRs innspill til den kommende stortingsmeldingen om styring av UH-sektoren er sendt inn. Under følger en kort oversikt over de viktigste punktene fra innspillet vårt. Hele UHRs innspill kan leses...
Publisert 04.06.2020
UHR-MNT er i gang med å revidere de nasjonale retningslinjene til Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. En arbeidsgruppe og nasjonale fagorganer fikk ansvar for å utarbeide et forslag, og...
Publisert 26.05.2020
Samfunnet oppnår ingenting ved å premiere norske universiteter og høyskoler økonomisk for hvor relevant jobb studentene får når de er ferdigutdannet. Det er nettopp det denne nye, underlige...