Publisert 07.01.2022
Den 27. og 28 april ble ØA-konferansen 2022 arrangert i Bodø. Frist for påmelding var 1. mars.
Publisert 17.12.2021
I en pressemelding fra regjeringen 1. desember går det fram at opprettelsen av lærer- og barnehagelærerutdanning i regi av Nord universitet på Campus Nesna skal hjemles i kongelig resolusjon...
Publisert 06.12.2021
Toril Hernes leder av UHR-Innovasjon
Innovasjon er en av kjernevirksomhetene til institusjonene, og det er vokst frem et behov for å styrke dette arbeidet i Universitets- og høgskolerådet. UHR besluttet derfor på...
Publisert 29.11.2021
Økonomi og regnskap
Kartleggingen viser stor enighet om at totalkostnadsmodellen for forskning gir et riktig bilde av økonomien i prosjektene, men også at det er usikkerhet knyttet til modellen for etter- og...
Publisert 26.11.2021
Innreiserestriksjonene som ble innført mars 2020 blir opphevet fra 26. november, melder Justis- og beredskapsdepartementet. Flere utenlandske forskere får dermed enklere adgang til Norge og viktig...
Publisert 23.11.2021
Komiteen til EARMA-konferansen
Komiteen til EARMA-konferansen var nylig samlet i Oslo for å legge det faglige programmet til konferansen som arrangeres 4.-6. mai 2022.
Publisert 16.11.2021
Nettverk verden samarbeid
– Universitets- og høgskolerådet mener det nå haster med å gjenoppta det internasjonale samarbeidet ved at flere forskere kan slippe inn i landet for å utføre forskningsarbeid for utvikling og...
Publisert 08.11.2021
– UHR uttrykte skuffelse for at forslaget til budsjett fra den avgåtte regjeringen var lite ambisiøst, men nå har forslaget har gått fra dårlig - til verre, sier styreleder Sunniva Whittaker i...
Publisert 05.11.2021
To personer holder et nettbrett der snakkebobler med symboler relatert til e-læring er plassert rundt nettbrettet
Universitets- og høgskolerådet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere ulike utfordringer som institusjonene står overfor når det gjelder deling av digitale læringsressurser.
Publisert 02.11.2021
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har gleden av å invitere til tredje kull av det videreutviklede lederprogrammet UHR-Dekanskolen. Søknadsfristen var 10. desember.