Ny strategi: Kunnskap for en bedre fremtid

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har vedtatt en ny strategi for 2024 – 2028 med tittelen «Kunnskap for en bedre fremtid».

UHRs styreleder Sunniva Whittaker i forbindelse med representantskapsmøtet i slutten av mai. Aron Bræstrup Løsnses

– Verden står overfor store utfordringer som klima- og miljøproblemer, endret demografi, kunstig intelligens, økt polarisering og autoritære krefter i fremmarsj. Verden er blitt mer urolig og usikker. Det er viktigere enn noen gang at vår sektor fremmer forskning, kunnskap og løsninger. Strategien blir et viktig styringsdokument i sektorens møte med utfordringene, sier styreleder i UHR Sunniva Whittaker.

I strategien er det særlig fremhevet tre strategiske mål som blir sentrale i UHRs videre arbeid:

Fremme kunnskap som drivkraft
UHR skal arbeide for å øke samfunnets investering i høyere utdanning, forskning og innovasjon. Kunnskapssatsing gir flerfoldig tilbake.

Styrke akademisk frihet og ta akademisk ansvar
UHR skal arbeide for å fremme akademisk frihet og institusjonell autonomi, og for kunnskapen rolle i samfunnet.

Samarbeide for bærekraftig samfunnsutvikling
Universitetene og høyskolene løser samfunnsoppdraget sitt i dialog med myndighetene, og i et samspill med kunnskapssektoren, næringsliv, organisasjoner og samfunnsaktører ellers. UHR skal bidra til å styrke dette samarbeidet og arbeide for en kunnskapsbasert utvikling av samfunnet.

UHRs nye strategi ble enstemmig vedtatt på representantskapsmøtet 24. mai i Stavanger.

Strategien kan leses i sin helhet ved å klikke her:

https://innsyn.acossky.no/uhr/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021003865&