Kunnskap – en del av Norges totalberedskap

Regjeringen satser stort på beredskap i revidert nasjonalbudsjett. Det er forståelig og som forventet. Men i usikre tider må også kunnskapsberedskapen rustes opp. Trygghet, velferd, verdiskaping og nødvendig omstilling krever forskning, utdanning og innovasjon.  

UHRs styreleder, Sunniva Whittaker Aron Bræstrup Løsnes

 

Kunnskap er en del av Norges totalberedskap, og her spiller universiteter og høyskoler en viktig rolle. Løsningen på dagens og morgendagens utfordringer er kunnskap. Samfunnet må være forberedt til å håndtere plutselige og uventede situasjoner og kriser. Derfor er det viktig å ta ansvar for å bygge Norge videre som kunnskapsnasjon.   

Nå satser regjeringen på sikkerhet og beredskap. Fremover forventer UHR en tilsvarende satsing på kunnskapsberedskap. Å bygge kunnskap, kompetanse og fagmiljøer som forstår og løser verdens kriser er avgjørende for vår nasjonale totalberedskap. 

UHR ser frem til at regjeringen investerer i høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet for 2025, som et ledd i en helhetlig, ansvarlig samfunnsbygging.   

Sunniva Whittaker 
Styreleder 
Universitets- og høgskolerådet