Diskuterte muligheter og utfordringer for fremmedspråkfagene

Fremmedspråkfagene står i en vanskelig situasjon i dag. Rekrutteringen til disse fagene er for svak, og mange studier sliter også med relativt høyt frafall fra studiene. Temaet var derfor i fokus under et nettseminar i regi av UHR-Humaniora 25. april.

Illustrasjon med hodetelefoner over flagg fra flere land.  - Klikk for stort bildeBehovet for dobbeltkompetanse, i både privat og offentlig sektor, ble flere ganger løftet frem under UHR-Humanioras nettseminar om fremmedspråkfagene.

– Jeg er svært fornøyd med seminaret og at vi har fått satt denne viktige saken på dagsorden. UHR-Humaniora vil arbeide videre med temaet, og følge opp forslagene fra innlederne, sier Frode Helland, leder for UHR-Humaniora og møteleder under seminaret.   

Dobbeltkompetanse

Under seminaret ble det løftet frem hvordan kompetanse i fremmedspråk er etterspurt både i privat og offentlig sektor.

Pressebilde av Helland mot blå bakgrunn - Klikk for stort bildeLeder for UHR-Humaniora, Frode Helland. Ellen Evju Jahr

– Jeg merket meg spesielt at flere trakk frem behovet for dobbeltkompetanse, både Idar Kreutzer og Berit Rian kom med konkrete eksempler på dette, sier Helland. 

Utfordringer og muligheter
– De tre instituttlederne på fremmedspråkinstituttene ved UiB, UiO og NTNU trakk frem viktige utfordringer, men også muligheter fremover. Jeg er glad for at de samarbeider så godt og er spent på å følge med på deres arbeid fremover, sier Helland.  

I programmet deltok:

  • Direktør Internasjonalt, privat eierskap og digitalisering off./næringsliv, NHO, Idar Kreutzer
  • Instituttleder Lars August Fodstad fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU
  • Instituttleder Christine Meklenborg Nilsen fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO
  • Instituttleder Martin Paulsen fra Institutt for fremmedspråk ved UiB
  • Administrerende direktør i næringsforeningen i Trondheimsregionen, Berit Rian

Les presentasjon fra seminaret: “Fremmedspråkstudier: status, risikobilder og muligheter”  (Fodstad, Paulsen og Nilsen) 

Les artikkel i Khrono om temaet med Christine Meklenborg Nilsen og Lars August Fodstad.