Publisert 01.02.2019
Universitets- og høgskolerådets (UHRs) styre vedtok 12. november 2018 «å gi sin støtte til arbeidet med Plan S, men at det er svært viktig at utfordringer knyttet til tidsplanen og implementeringen...
Publisert 29.01.2019
Sejersted holder foredrag foran skjerm som viser tekst om retningslinjene
Fredag 15. januar 2019 møtte arbeidsutvalget i UHR-Humaniora lederne for de nasjonale fagorganene for gjensidig informasjons- og erfaringsdeling og for å bli bedre kjent.
Publisert 23.01.2019
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i...
Publisert 04.12.2018
Universitets- og høgskolerådet (UHR) synes det er positivt at Forskningsrådet utarbeider en overordnet “synteserapport” som samler de anbefalinger som har kommet fra internasjonale...
Publisert 22.10.2018
UHR-Lærerutdanning godkjente onsdag 17. oktober 2018 nye, reviderte, nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Disse finnes på nettsiden nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene.
Publisert 11.10.2018
I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse...
Publisert 10.10.2018
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) (PDF, 76 kB)støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er...
Publisert 26.09.2018
Representanter fra myndigheter, nasjonale organisasjoner og UH-institusjoner i ni land var samlet i Brussel for å dele erfaringer og eksempler på god praksis.
Publisert 06.09.2018
I Universitetets- og høgskolerådets innspill til NOU 2014:14 og ny lov om fagskoleutdanning i 2017 ga vi uttrykk for at vi mener at gradsbetegnelse for fagskoleutdanning bare bør gis for utdanning...