Publisert 08.04.2019
UHRs styre behandlet og godkjente i dag organiseringen av UHRs videre arbeid med åpen forskning, samt mandat og prinsipper for sammensetning av sentrale enheter i prosjektet.
Publisert 03.04.2019
UHRs styre har stilt seg bak initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, og sender en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner...
Publisert 28.03.2019
Norske universiteter og høyskoler innfører pensumlistesystemer for å lette administrasjon og tilgang til pensum. Systemene skal nå integreres med Kopinors Bolk-løsning.
Publisert 21.03.2019
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) var samlet til møte i Malmø 20. mars. Implementeringen av Plan S og åpen forskning samt «learned societies» var noen av de viktigste sakene som ble...
Publisert 12.03.2019
Rapportene "samordning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner" og "journal publishing"
Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å...
Publisert 11.03.2019
De nye lederne for UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorganer møtte arbeidsutvalget fredag 15. februar 2019. Det ble et hyggelig og konstruktivt møte, der de første rammene ble lagt for oppstarten av...
Publisert 07.03.2019
UHR synes det er en utfordring at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt...
Publisert 05.03.2019
28. februar arrangerte UHR-Samisk seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning, på Universitetet i Tromsø. På seminaret fikk...
Publisert 27.02.2019
Gruppebilde av deltakerne i arbeidsgruppen
UHR-Administrasjon har opprettet en egen gruppe som arbeider med innkjøpsrelaterte spørsmål for UH-institusjonene. Gruppen erstatter det tidligere innkjøpsutvalget, og hadde sitt oppstartsmøte 26...