Nasjonale rektorkonferanser er uenige i Det europeiske råds budsjettvedtak

EU-flagget vaier i vinden foran Europaparlamentsbygningen i Brussel, Belgia - Klikk for stort bildeEUs flagg foran Europa-parlamentet Shutterstock  De nasjonale rektorkonferansene som har undertegnet denne uttalelsen er uenige i Det europeiske råds vedtak av 21. juli 2020 om å redusere budsjettet for høyere utdanning, forskning og innovasjon. 

De nasjonale rektorkonferansene har lenge understreket behovet for mer europeisk samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon. Det virker derfor paradoksalt at vi i en tid der en ambisiøs plan blir igangsatt, får en reduksjon i de budsjettene som støtter opp om Europas mulighet for suksess på dette området. 

De nasjonale rektorkonferansene ber derfor Europaparlamentet om å ta nødvendige grep for å vende tilbake til det opprinnelige forslaget, eller i det minste til et nivå som tilsvarer EU-kommisjonens forslag fra mai i fjor - altså mellom 90 og 100 milliarder euro. I tillegg ber vi om innføring av en ny bestemmelse, tilsvarende prosedyren som er valgt for å reversere 2015-nedskjæringene for Horizon 2020 og ERC, der øremerkede midler fra alle europeiske programmer som ikke er brukt, omfordeles til Horisont Europa og Erasmus +.

Dette vil sende signaler til europeiske samfunn om at varige forbedringer i levekår og velferd for hundrevis av millioner innbyggere er en politisk prioritering, og at høyere utdanning, forskning og innovasjon vil være tilstrekkelig finansiert for å nå dette målet.

Uttalelsen er per 18. august, undertegnet av:

AT - Austrian Rectors’ Conference
BE - Flemish Interuniversity Council (VLIR)
BE - Rectors’ Council of the French-speaking Universities of Belgium (CREF)
CZ - Czech Rectors’ Conference (CRC)
DE - German Rectors’ Conference (HRK)
DK - Universities Denmark (DKUNI)
EE - Universities Estonia
ES - Spanish Rectors’ Conference (CRUE)
FI - Universities Finland (UNIFI)
FR - French Rectors’ Conference (CPU)
GB - Universities UK
HR - Croatian Rectors’ Conference
HU - Hungarian Rectors’ Conference (HRC)
IE - Irish Universities Association (IUA)
IS - Icelandic Rectors’ Conference
LT - Rectors’ Conference of Lithuanian University Colleges
NL - Dutch Rectors’ Conference (VSNU)
NO - Universities Norway (UHR)
PL- Polish Rectors’ Conference (KRASP)
PT - Portuguese Rectors’ Conference (CRUP) 
RO - Romanian National Council of Rectors (UPB)
SE - Swedish Rectors’ Conference (SUHF)
SK - Slovak Rectors’ Conference (SRK)

Les hele uttalelsen på UHRs engelske sider.