Nina Sandberg blir ny generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet

Portrettbilde mot lys lilla bakgrunn - Klikk for stort bildeNina Sandberg Espen Sturlason Universitets- og høgskolerådets styre har i dag tilsatt Nina Sandberg i stillingen som generalsekretær for perioden 1. oktober 2021–31. august 2027. 

Jeg er svært glad for å ha fått denne muligheten, og ser fram til å bli en del av Universitets- og høgskolerådets organisasjon. Kunnskapen som skapes i universitets- og høyskolesektoren blir avgjørende for vår felles framtid. Sektoren er i en rivende utvikling. Som generalsekretær vil jeg stå på for at Universitets- og høgskolerådet styrkes innad og utad, og får en nøkkelrolle i samarbeidet for et bærekraftig samfunn, sier Nina Sandberg. 

Svært fornøyd med tilsettingen

Jeg er svært fornøyd med tilsettingen. Nina Sandberg kjenner sektoren både fra innsiden og som politiker. Hun kjenner også mange i sektoren fra sitt arbeid i Stortinget. UH-sektoren er i stadig utvikling og Nina Sandberg vil være en person som kan bidra til et sterkt UHR, sier styreleder Anne Husebekk.

 

Bakgrunn

Nina Sandberg er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo 1993. Frem til hun ble folkevalgt i 2011 har hun flere års erfaring som forsker i NIFU (Nordisk institutt for studier av forskning innovasjon og utdanning) med hovedansvar for grunnutdanning og høyere utdanning. Siste året i NIFU hadde hun stilling som stedfortredende forskningsleder.

I perioden 2011–2017 var hun ordfører i Nesodden kommune. Fra 2017 har hun vært Stortingsrepresentant (Ap) for Akershus. Hun er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen og Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning. 

Ansettelsesprosessen

Stillingen ble utlyst med søknadsfrist 18.1.2021. Styret satte ned et innstillingsutvalg ledet av styreleder, og engasjerte Amrop Delphi som konsulenter i ansettelsesprosessen.  

Det var 14 søkere til stillingen – sju menn og sju kvinner. Én kandidat trakk sin søknad. 
 

Kontaktpersoner

Anne Husebekk
styreleder i Universitets- og høgskolerådet
E-post
Telefon 481 41 286