Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 19.06.2018
Utskrift av UHRs informasjonsbrev til medlemsinstitusjonene med en penn liggende oppå dokumentet
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er i forhandlinger om ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materie ved universiteter og høyskoler. På møte 8. juni, ble partene...
Publisert 15.06.2018
UHR-Lærerutdanning godkjente forslaget til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (PPU-Y) i sitt møte 22. mars 2018. Forslaget til Nasjonale...
Publisert 14.05.2018
Underdal-utvalget har levert sin rapport til Kunnskapsdepartementet hvor de kommer med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.
Publisert 04.05.2018
Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på hvordan universitetene og høyskolene opplever dagens regelverk. Departementet har også bedt om innspill til mandat eller problemstillinger for...
Publisert 04.05.2018
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.
Publisert 03.05.2018
Gruppebilde av UHR-MNTs arbeidsutvalg
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april.
Publisert 03.05.2018
UHR-Samfunnsfag hadde sitt konstituerende møte på Ydalir campushotell i Stavanger 2. mai 2018.
Publisert 03.05.2018
Arbeidstuvalget står foran en skjerm med teksten: Konstituerende møte i UHR-Forskning
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse...
Publisert 27.04.2018
Representanter fra UHR og CEAIE signerer avtalen ved et bord med norsk og kinesisk flagg
Universitets- og høgskolerådet (UHR) og China Education Association for International Exchange (CEAIE) undertegnet en Memorandum of Understanding (MoU) onsdag 18. april.
Publisert 18.04.2018
Gruppebilde av representantene i UHR-Administrasjon
UHR-Administrasjon hadde sitt konstituerende møte 18. april 2018. Fra venstre: Ida Munkeby, Seunn Smith-Tønnesen, Carl-Morten Gjeldnes, Anita Eriksen, Gunnar Christensen, Jørgen Fossland, Kjell...