Ny enhet for innovasjon etablert!

Innovasjon er en av kjernevirksomhetene til institusjonene, og det er vokst frem et behov for å styrke dette arbeidet i Universitets- og høgskolerådet. UHR besluttet derfor på representantskapsmøtet 27. mai å etablere en ny strategisk enhet for innovasjon. Det vil gi muligheten for bedre koordinering, og et sterkere samarbeid om innovasjonsarbeidet som skjer hos våre medlemsinstitusjoner.

Toril Hernes leder av UHR-Innovasjon - Klikk for stort bildeProrektor Toril Nagelhus Hernes ved NTNU ble valgt til ny leder av UHR-Innovasjon på det konstituerende møtet 6. desember Thomas Hostad, NTNU   

Ved å etablere UHR-Innovasjon styrker vi vår innsats knyttet til omstilling, og tydeliggjør vår rolle som en sentral aktør innenfor innovasjonsfeltet. I vår sektor driver en med innovasjon på en lang rekke områder, også på tvers av fag og teknologi – samtidig som vi øker kunnskapen til tusenvis av studenter og ansatte som jobber med innovasjon hver eneste dag.

UHR-Innovasjon hadde sitt første møte i dag 6. desember, og prorektor for nyskaping Toril Nagelhus Hernes, ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, ble valgt som enhetens første leder.

Med seg i arbeidsutvalget har hun:

  • Rune Dahl Fitjar (nestleder), Universitetet i Stavanger
  • Kristian Bogen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Gøril Hannås, Universitetet i Agder
  • Sidsel Karlsen, Norges Musikk Høgskole
  • Christen Krogh, Høyskolen Kristiania
  • Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo
  • Jeanette Unheim, Høgskolen i Molde

Vara til arbeidsutvalget:

  • Camilla Brekke, Universitetet i Tromsø
  • Elisabeth Jeppesen, VID vitenskapelige høyskole
  • Geir Kåre Resaland, Høgskolen på Vestlandet

Valgkomiteen har bestått av Audun Farbrot, Gro Anita Fonnes og Pål Vegard Storeheier.

De har lagt vekt på å få et arbeidsutvalg med bred og komplimentær kompetanse innen innovasjon, god kjønnsbalanse, god spredning på ulike typer institusjoner samt god geografisk spredning.