Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Publisert 14.09.2018
Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre...
Publisert 06.09.2018
I Universitetets- og høgskolerådets innspill til NOU 2014:14 og ny lov om fagskoleutdanning i 2017 ga vi uttrykk for at vi mener at gradsbetegnelse for fagskoleutdanning bare bør gis for utdanning...
Publisert 05.09.2018
SHoT-undersøkelsen 2018 som ble lagt frem i dag viser at hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager.
Publisert 04.09.2018
Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen...
Publisert 31.08.2018
Skjermdump av nettsiden til NPI
Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen, sier til Aftenposten at «det er på tide å diskutere det norske tellekantsystemet der presset på å publisere er enormt og kvantitet blir vektlagt...
Publisert 13.07.2018
Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang og har startet prosessen med å utarbeide en...
Publisert 04.07.2018
Illustrasjon av logosymbolet til Arendalsuka med teksten "Møt oss på Arendalsuka" under
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, UHRMOT, satte trakassering på dagsorden under Arendalsuka. Statsråd Iselin Nybø, kunsthøgskolerektor Jørn Mortensen og...
Publisert 25.06.2018
Hva vil det si å være studieforberedt, spør et ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet? Utvalget ledes av UNIOs Ragnhild Lied, og omtales derfor som Lied-utvalget. Etter en bred...
Publisert 22.06.2018
OsloMet leder et prosjekt om utvikling av en nasjonal digital portal, Arbeidslivsportalen. Portalen skal sørge for fordeling av praksisplasser til studentene og lette samhandlingen og oppfølgingen...
Publisert 21.06.2018
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...