Behov for kompetansekartlegging for å lykkes med integreringen av flyktninger i høyere utdanning  

Regjeringen vil ta bort plikten til kompetansekartlegging, men ser samtidig behovet for å kartlegge kompetanse for mer treffsikker bosetting. 

For å få til en mest mulig treffsikker bosetting mener UHR at det er behov for å kartlegge kompetanse allerede ved ankomst, mener UHR.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Regjeringen opprettholder forslaget til midlertidig endring i regelverket, om å ta bort plikten til kompetansekartlegging som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina, som ble sendt ut på høring i april.  

UHR støtter intensjonen om å finne mer fleksible løsninger som gjør det enklere å komme i gang med høyere utdanning eller jobb i Norge, men for å få til en mest mulig treffsikker bosetting mener UHR at det er behov for å kartlegge kompetanse og utdanningstilbøyelighet allerede ved ankomst. 
 
Regjeringen har anslått at Norge vil ta mot 35.000 flyktninger i år, anslagsvis 30.000 fra  Ukraina. Studietilbøyeligheten i Ukraina er høy, og regjeringen ønsker at flyktningene som kommer til Norge, skal tilegne seg kompetanse mens de er her. Regjeringen la derfor 1. april fram en tilleggsproposisjon der det foreslås å tildele universiteter og høyskoler 47,8 millioner kr til å opprette 1 000 nye studieplasser for flyktninger fra august 2022.  

Forslaget til regjeringen innebærer at plikten til å gjennomføre kompetansekartlegging før bosetting etter integreringsloven §6 ikke lenger skal gjelde for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven §34.  

Likevel vurderer regjeringen å utvide den forenklede kartleggingen før bosetting, slik at det også innhentes informasjon om utdanning og yrke: 

«Departementet vurderer at dette er de viktigste kompetanseopplysningene som må være tilgjengelige for å bidra til treffsikker bosetting», skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet i proposisjonen.