Bosetting av flyktninger og utdanning

Regjeringen har anslått at Norge vil ta mot 35 000 flyktninger i år, anslagsvis 30 000 fra Ukraina.

  

Studietilbøyeligheten i Ukraina er høy, og regjeringen har uttrykt at den ønsker at flyktningene som kommer til Norge skal tilegne seg kompetanse mens de er her. Regjeringen har derfor foreslått å opprette 1 000 nye studieplasser for flyktninger fra august 2022.

– Da er det viktig at voksne som er i gang med høyere utdanning i Ukraina eller er kvalifisert for høyere utdanning i Norge blir bosatt et sted med relevante utdanningstilbud. Justis- og beredskapsdepartementets forslag ivaretar ikke dette hensynet, sier UHRs styreleder Sunniva Whittaker.

Digitale studietilbud kan være et supplement for flyktninger som har omsorgsansvar og/eller er bosatt langt fra campus, men bidrar ikke til integrering og deltakelse i et læringsmiljø og samfunnet.

 Les UHRs høringsbrev til justis og beredskapsdepartementet her (PDF, 530 kB)