Kunnskapsdepartementet har bedt om tilbakemelding på hvordan universitetene og høyskolene opplever dagens regelverk. Departementet har også bedt om innspill til mandat eller problemstillinger for...
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fått status som universitet. Universitets- og høgskolerådet gratulerer med universitetsstatus! HSN har lagt ned stor innsats i arbeidet med å bli...
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.
Gruppebilde av UHR-MNTs arbeidsutvalg
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april.
UHR-Samfunnsfag hadde sitt konstituerende møte på Ydalir campushotell i Stavanger 2. mai 2018.
Aldri før har norske forskere og innovasjonsmiljøer hentet hjem så mye penger fra EUs rammeprogram. Et tydelig tegn på det arbeidet som institusjoner, forskere og regjeringen har lagt ned for å...
Gruppebilde av arbeidsutvalget til UHR-Forskning
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse...
For å løse fremtidens utfordringer, må vi satse kraftfullt på kunnskap. Norge må øke trykket både i egne budsjetter og overfor EU. Hele kronikken fra universitetsrektorene og UHRs styreleder kan...
Representanter fra UHR og CEAIE signerer avtalen ved et bord med norsk og kinesisk flagg
Universitets- og høgskolerådet (UHR) og China Education Association for International Exchange (CEAIE) undertegnet en Memorandum of Understanding (MoU) onsdag 18. april.
En gruppe på 27 studieadministrative ledere fra norske UH-institusjoner, samt én representant fra UHR, var denne uken på studiebesøk i København og Lund.
Fant du det du lette etter?