UHR-Samisk hadde sitt konstituerende møte den 17. april. Leder for UHR-Samisk er instituttleder Niklas Labba, UiT og nestleder er rektor Gunvor Guttorm ved Samisk høgskole.
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner og andre samarbeidspartnere i Skole-Norge har sendt brev til sektoren hvor de oppfordrer fylker og kommuner, lærere og skoleledere om å engasjere seg og delta med...
UHR er svært positive til at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring skal vektlegges sterkere ved ansettelse og opprykk. Her handler det om å endre holdninger og kultur. Vi trenger en...
Neste MNT-konferanse arrangeres 28.-29.mars, 2019 i Tromsø. Det inviteres nå til å komme med bidrag til konferansen. Informasjon om konferansen, tema, tidsfrister, kriterier for review, komite og...
Portrettbilde
UHR har oppnevnt førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius, Universitetet i Oslo, som norsk representant i EUs ekspertgruppe for Science 2.0/Open Science.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deltok på UHRs styremøte i dag. Styreleder Mari Sundli Tveit presenterte UHR og styrets prioriterte oppgaver i 2018. Det ble en god dialog og...
UHRs generalsekretær og styreleder foran EUA-rollup
Vi gratulerer vår generalsekretær Alf Rasmussen, som i går ble valgt til å lede møtene for generalsekretærene i European University Association (EUA) i 2019. EUA representerer nærmere 850...
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har lansert en statistikkportal som har oversikt over internasjonal studentmobilitet og utdanningssamarbeid. Portalen gjør det mulig å raskt finne...
Universitetet i Oslo er vertskap for den nasjonale forskerutdanningskonferansen 2018. Tema for årets konferanse er karriereutvikling. De siste årene har det vært en stor økning i antall avlagte...
UHR-Lærerutdanning gjennomførte sitt konstituerende møte på Hamar den 22. mars 2018. Hele 20 av de 21 av UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning var representert.
Fant du det du lette etter?