UHR-konferansen 2022: Kunnskap for samfunnet

UHR-konferansen 2022 ble arrangert 4. oktober. Tusen takk til alle innledere og deltakere, både digitale og fysiske, som bidro til at årets konferanse ble en god møteplass for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter og gode samarbeidspartnere. 

UHR-konferansen er den viktigste møteplassen for ledere i universitets- og høyskolesektoren. Temaet for årets konferanse var universitetenes og høyskolenes bidrag til arbeids- og samfunnsliv. 

Programmet bestod av tre plenumssesjoner om forventninger til institusjonene, fremtidens grønne arbeidsliv og neste generasjons kunnskapsformidling. Det var også tre parallellsesjoner om akademisk frihet, kunnskap og bærekraftambisjoner, samt fremtidens grønne arbeidsliv. 

Program:

09.00: Registrering og enkel servering 

10.00: Forventninger til UH-institusjonene 

 • Velkommen ved UHRs styreleder Sunniva Whittaker
 • Innledning ved forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
 • Paneldiskusjon med politikere
  • Ola Borten Moe (Sp)
  • Kari-Anne Jønnes (H)
  • Abid Raja (V)
  • Freddy André Øvstegård (SV)
  • Hege Bae Nyholt (R)

11.15: Pause 

11.45: Fremtidens grønne arbeidsliv – hvilken kompetanse klarer vi oss ikke uten? 

 • Innledning ved sjefanalytiker Thina Saltvedt, Nordea
 • Panelsamtaler:
  • administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO
  • leder Lise Lyngsnes Randeberg, Akademikerne
  • leder Ragnhild Lied, Unio
  • rektor Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet 
  • rektor Curt Rice, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  
  • leder Maika Marie Godal Dam, Norsk studentorganisasjon 

13.00: Lunsj  

14.00: Parallellsesjoner (forhåndspåmelding)

Pressede prinsipper? Akademisk frihet i møte med samfunnsinteresser

 • Møteleder: Åse Gornitzka 
 • Paneldeltakere:   
  • rektor Trine Johansen Meza, Høyskolen Kristiania
  • rektor Christen Krogh, OsloMet
  • prorektor for forskning og formidling Tor Grande, NTNU
  • direktør Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene
  • leder Jonas Stein, Akademiet for yngre forskere

Kunnskap i bruk – Realiserer vi bærekraftsambisjonene raskt nok?

 • Møteleder: Toril Nagelhus Hernes
 • Debattleder: avdelingsdirektør Rebekka Borsch, NHO
 • Innledninger og paneldebatt:
  • Toril Nagelhus Hernes, prorektor ved NTNU og leder UHR-Innovasjon
  • ekspedisjonssjef Cathrine Meland, Nærings og Fiskeridepartementet
  • områdedirektør Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd
  • administrerende direktør Håkon Haugli, Innovasjon Norge
  • administrerende direktør Jo Uthus, Crayonano

Hva er fremtidens kompetansebehov?

 • Møteleder: Marit Reitan, nestleder for UHR-Utdanning og prorektor utdanning, NTNU
 • Innledninger og panelsamtale:    
  • statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), Kunnskapsdepartementet
  • leder Maika Godal Dam, Norsk studentorganisasjon
  • koordinator Stig Larssæther, NTNU
  • instituttleder Rasmus Slaattelid, Universitetet i Bergen

15.30: Pause 

16.00: Neste generasjons kunnskapsformidling 

 • Samtaleleder: direktør Knut Olav Åmås, Fritt Ord
 • Panelsamtale:
  • førsteamanuensis Sofie Høgestøl, Universitetet i Oslo
  • avdelingsdirektør hovedbibliotek, Merete Lie, Deichman Bjørvika
  • sjefredaktør Erik Bolstad, Store norske leksikon (SNL)

16.55: Takk for i dag

17.15: Rektormøte (lukket) 

19.00: Aperitiff 

19.30: Middag  

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Radisson Blu Scandinavia - Oslo:

 

Tid: 4. oktober 2022
Konferanse fra kl 09.00 -17.00 
Aperitiff og konferansemiddag fra kl 19.00
Sted: Radisson Blu Scandinavia, Oslo (100 meter fra Slottsparken)

Påmeldingen er stengt.

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62
Ingrid Skjennum
Kontorsjef
E-post
Mobil 92 25 62 83