Nordiske visjoner for det europeiske kunnskapsområdet

Ledere fra nordiske universiteter og høyskoler var nylig samlet i Brussel. Der delte de sine visjoner for det europeiske kunnskapsområdet. 

62 rektorer og viserektorer fra de nordiske landene deltok på Nordiske universitetsdager i Brussel. Benoît COLLETTE Photography

Mandag og tirsdag, 26. - 27. september, deltok 62 rektorer og viserektorer fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge på Nordiske universitetsdager. Konferansen ble arrangert i Brussel og formålet var å dele visjoner for det europeiske kunnskapsområdet. 

Samtalene på konferansen var knyttet til seks nøkkelbudskap rettet mot institusjoner og medlemsstater i EU for den videre utviklingen av politikk og programmer innen forskning, innovasjon, og høyere utdanning. Flere ledere fra EU-institusjonene deltok i samtalene.

Les mer: Pressemelding fra Nordic University Days 

Nordiske universitetsdager 2022:

Keynote speech by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Comission: "Intelligent policies for crisis and transition"

Speech by Maria Leptin, President of the European Research Council: “Research Excellence – quo vadis?”

Les mer: Pressemelding fra Nordic University Days