Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering...
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering er nå etablert. Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre...
UHR-Lærerutdanning inviterer til lærerutdanningskonferanse onsdag 25. april 2018. På konferansen skal vi diskutere rammer for og forventninger til lærerutdanning for fremtidens barnehage og skole...
NordForsk finansierer et nytt Nordic Centre of Excellence som skal fokusere på lærerkvalitet i nordiske klasserom. Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ledig 1 fast stilling som seniorrådgiver. UHR søker deg som kan bidra til å videreutvikle UHRs strategiske arbeid med høyere utdanning og forskning...
UHR-MNT og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til bedre overgangsordninger mellom tekniske fagskoleutdanninger og ingeniørutdanninger...
UHR-U-arbeidsutvalgs medlemmer
Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) implementeres fra 1. januar 2018 og i løpet av våren 2018 vil UHRs strategiske råd og utvalg konstitueres og få nye navn, arbeidsutvalg og ledelse...
Fant du det du lette etter?