– Situasjonen for samisk språk er vanskelig

Mandag 13. juni markerte UHR oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo.  Møteleder Torjer Olsen, leder for UHR-samisk og instituttleder for Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. Aron B. Løsnes, UHR  

Nært hundre deltakere var påmeldt seminaret som ble arrangert på OsloMet. Temaene på agendaen var status for de samiske språkene og urfolksperspektiver i utdanningsløpet.

– Jeg er veldig fornøyd med å samle så mange interesserte fra så mange institusjoner, departement, og direktorat til seminar om et så viktig tema, sier møteleder Torjer Olsen.

Han er leder for UHR-Samisk og instituttleder for Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet.

Se hele programmet og presentasjoner.

Mangel på språklærere

Temaer som ble tatt opp på seminaret var blant annet behovet for samisk språk- og kulturkompetanse, samt den akutte mangelen på samiske språklærere

– Situasjonen for samisk språk er vanskelig, og situasjonen for språklærere er kritisk. Det er særs viktig at de ulike aktørene snakker sammen og finner mulige løsninger i samarbeid. Her er vi nødt til å samarbeide på tvers av sektorer, regioner, institusjoner og kanskje grenser, fortsetter Olsen.

Blant innlederne på seminaret var statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp) ved Kommunal- og distriktsdepartementet, sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), samt en rekke representanter fra universiteter og høyskoler. 

– Kunnskap om samiske forhold er blitt anerkjent som viktig over hele linja. Det er veldig positivt å se de mange gode initiativene som kommer, som kan bidra til at lærere, helsearbeidere, jurister og andre får den kunnskapen og de perspektivene de trenger for jobben sin, avslutter Olsen.

Presse:

Dagens situasjon for lulesamisk og sørsamisk språk: Foreldrene bedre orientert enn skolesystemet (Ságat)

Nyheter fra institusjoner:

Nå blir det enklere å inkludere samiske perspektiv i skolen (Universitetet i Sørøst-Norge)

Samisk språk og kultur i en ny tid (UiT Norges arktiske universitet)