Kartlegger konsekvenser av økte strømpriser for universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet (UHR) kartlegger hvilke økonomiske konsekvenser økte strømpriser får for universitets- og høyskolesektoren. 

UHR kartlegger hvilke konsekvenser økte strømpriser får for universiteter og høyskoler.
Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Nivået på strømprisene er en utfordring for hele landet. Dagens prisnivå rammer også universitets og høyskolesektoren, som får økte kostnader som følge av situasjonen. Dette kommer på toppen av et år der sektoren må ta historisk store kutt.

Økte priser har konsekvenser for den daglige driften av universiteter og høyskoler. Flere institusjoner har alt uttrykt bekymring for prisnivået, og konsekvensene av økte kostnader.

Universitets- og høgskolerådet kartlegger situasjonen etter at temaet ble drøftet av UHRs styre fredag 16. september. 

UHR er derfor i gang med å samle inn informasjon fra våre medlemsinstitusjoner. Dette for å få en helhetlig oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser økte strømkostnader får for universiteter og høyskoler.