Faller mellom to stoler

UHR er bekymret for at flyktninger som velger å studere i Norge, mister retten til livsopphold eller videregående opplæring.Det er behov for økonomisk forutsigbarhet og muligheter videre for flyktninger som benytter seg av studietilbudene for flyktninger ved universiteter og høyskoler, mener UHR.  

Det er opprettet 1.000 studieplasser til flyktninger fra august 2022, og UHR har påpekt at det er helt nødvendig å gjennomføre en enkel kompetansekartlegging ved ankomst, slik at de som ønsker å benytte seg av dette studietilbudet, bosettes i en kommune med relevant studietilbud og ikke mister retten til livsopphold,

UHR er bekymret for at fordrevne fra Ukraina som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse og velger å studere på norske universiteter og høyskoler mister rett til livsopphold og til videregående opplæring

Slik forslaget til midlertidige regelverksendringer er utformet for denne flyktninggruppen, vil ukrainere som starter på enkeltemner og språkopplæring ved norske universiteter og høyskoler miste retten til videregående opplæring eller kvalifiserende språkkurs senere. For eksempel om de blir boende i landet i en lengre periode og ønsker å kvalifisere seg til et bestemt studieprogram i Norge.

Flyktningene er i en uforutsigbar livssituasjon, og vet ikke hvor lenge de vil bli i landet. Det er viktig at justeringer i regelverket og UH-institusjonenes tilbud til flyktninger ikke gir utilsiktede konsekvenser for flyktningene videre. Det blir svært viktig med god informasjon og veiledning til flyktningene.

UHR mener at:

Les hele innspillsbrevet.