Publisert 31.03.2023
Hvordan kan et profesjonelt og faglig basert støtteapparat bidra til å videreutvikle kunnskapsinstitusjonene til både å svare på dagens kjente utfordringer og samtidig håndtere det uforutsette?...
Publisert 24.03.2023
I dag legger forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe frem stortingsmeldingen som skal gi retning for regjeringens utdannings- og kompetansepolitikk i årene framover -...
Publisert 03.03.2023
Universitets- og høgskolerådet arrangerer nettseminar om norsk fagspråk fredag 14. april kl. 09.00-11.00.​
Publisert 21.02.2023
Kunnskapsdepartementet (KD) har foreslått endringer av forskrift om vedtekter for Norges forskningsråd. UHR er kritisk til forslagene.
Publisert 06.02.2023
– Det er få samiske språkbrukere, et økende behov for kompetanse i samiske språk, og stor mangel på språklærere i alle de samiske språkene, skriver Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og...
Publisert 03.02.2023
Universitets- og høgskolerådet (UHR) er veldig glade for at regjeringen varsler betydelige endringer i revidert nasjonalbudsjett, med en kompensasjon for økt pris- og lønnsvekst.
Publisert 20.01.2023
Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Universitetet i Agder inviterer til seminar om kunstig intelligens.
Publisert 20.01.2023
Rekruttering og gjennomstrømming i høyere utdanning var tema på et seminar i regi av UHR-Samisk som ble arrangert i Tromsø tirsdag 17. januar.
Publisert 05.01.2023
Torsdag 5. januar deltok UHR i høring på Stortinget om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Lenke til UHRs innspill i sin helhet ligger nederst i saken.
Publisert 23.12.2022
UHR-Innovasjon lanserer webinarserien «Økt innovasjonskraft». I løpet av våren 2023 kommer det månedlige webinar. Neste arrangement er 8. mars.