Publisert 23.04.2021
Illustrasjonsbilde tatt ovenfra av et trebord der det ligger en lapp med teksten "ledig stilling" ved siden av en plante, et par briller og en kaffekopp
Universitets- og høgskolerådet lyser ut to ledige stillinger som seniorrådgiver/rådgiver for kommunikasjon og samfunnskontakt. UHR søker deg som har interesse for forskning, høyere utdanning...
Publisert 22.04.2021
Utsnitt av rapportside med UHRs logo, rapportens navn og bilde av to unge forskere
Overgang mellom teknisk fagskoleutdanning og bachelor i ingeniørfag Universitets- og høgskolerådet ved UHR-MNT har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), nå...
Publisert 16.04.2021
Portrettbilde mot lys lilla bakgrunn
Universitets- og høgskolerådets styre har i dag tilsatt Nina Sandberg i stillingen som generalsekretær for perioden 1. oktober 2021–31. august 2027.
Publisert 17.03.2021
Meldingen om arbeidslivsrelevans ble lansert mandag 15. mars. For å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv foreslår regjeringen blant annet praksis i flere studier, mer studentaktive...
Publisert 17.03.2021
NARMAs første heldigitale konferanse er nå avsluttet. Etter tre dager med tett program føler Ragnar Lie at arrangørene har landet på beina.
Publisert 08.03.2021
MNT konferansen 2021 har overordnet tema Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv, men er ikke begrenset til det. Arbeid som presentes og diskuteres viser stor bredde og engasjement i arbeidet...
Publisert 31.12.2020
På årets Samarbeidskonferanse arrangert av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) diskuterte vi både prosess og innhold på veien mot en ny Langtidsplan...
Publisert 16.02.2021
UHR og FFA har i forkant av Samarbeidskonferansen 2021 bedt seks kloke hoder om å komme med et innspill til neste langtidsplan. De fikk alle samme oppgave: En utfordring til revidert langtidsplan...
Publisert 11.02.2021
I forbindelse med at det igjen kuttes i Helsebibliotekets tilbud, har Universitets- og høgskolerådet på initiativ fra UHR-Bibliotek sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet for å formidle...
Publisert 20.01.2021
Den 18. januar 2021 ble det gjennomført et møte om opprykk til MNT-professor for komiteledere, medlemmer og ansvarsfakulteter. Krav til utdanningsfaglige kvalifikasjoner er nytt i forskrift om...