Publisert 22.02.2022
Karrierestige
Formålet med seminaret vil være å dele erfaringer med bruk av dosentstigen og arrangeres digitalt 14. mars 2022.
Publisert 14.02.2022
Bærekraft
UHR-Humaniora arrangerer frokostmøte om bærekraft 4. april på Youngs cafe i Oslo. Arrangementet blir også strømmet direkte.
Publisert 03.02.2022
Samarbeidskonferansen 2022
Diskuterte omstilling og hvordan universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene kan samarbeide for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringene.
Publisert 31.01.2022
Rapporten med anbefalinger, og høringssvar, vil bli lagt fram for behandling på vårens enhetsmøte i UHR-Bibliotek 10.-11. mai.
Publisert 24.01.2022
Årets lærerutdanningskonferanse ble arrangert 27. - 28. april på Scandic Oslo Airport. Temaet var bærekraft i lærerutdanning.
Publisert 12.01.2022
Samarbeid
Samarbeidskonferansen 2022 ble arrangert digitalt 2. februar.
Publisert 07.01.2022
Den 27. og 28 april ble ØA-konferansen 2022 arrangert i Bodø. Frist for påmelding var 1. mars.
Publisert 17.12.2021
I en pressemelding fra regjeringen 1. desember går det fram at opprettelsen av lærer- og barnehagelærerutdanning i regi av Nord universitet på Campus Nesna skal hjemles i kongelig resolusjon...
Publisert 06.12.2021
Toril Hernes leder av UHR-Innovasjon
Innovasjon er en av kjernevirksomhetene til institusjonene, og det er vokst frem et behov for å styrke dette arbeidet i Universitets- og høgskolerådet. UHR besluttet derfor på...
Publisert 29.11.2021
Økonomi og regnskap
Kartleggingen viser stor enighet om at totalkostnadsmodellen for forskning gir et riktig bilde av økonomien i prosjektene, men også at det er usikkerhet knyttet til modellen for etter- og...