UHR har fått nytt medlem

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ønsker velkommen til nytt medlem: Høyskolen for ledelse og teologi (HLT). UHR har med dette 33 medlemsinstitusjoner. 

Høyskolen for ledelse og teologi har lokaler i St Olavs gate i Oslo sentrum. Høyskolen for ledelse og teologi


HLT ble opprettet i 2009, og bygget videre på Baptistenes teologiske seminar, som startet 1910. Høyskolen eies i dag av Baptistkirken Norge og Pinsebevegelsen i Norge.  

Som navnet tilsier er høyskolens viktigste fagområder ledelse og teologi, men også religion og samfunn. Høyskolen tilbyr en praksisrettet bachelor i teologi og ledelse og en bachelor i religion og samfunn – i tillegg til diverse årsstudier. Ved utgangen av 2023 hadde HLT 27 årsverk, 300 studenter og hadde en vitenskapelig publisering på 16,1 publiseringspoeng. Rektor for institusjonen er Arne Mella.  

Rektor ved HLT, Arne Mella. Høyskolen for ledelse og teologi

Høyskolen søkte om akkreditering som høyskole i november 2021 og NOKUT godkjente søknaden 14. juni 2023. HLT fikk sin akkreditering med virkning fra og med 15. september 2023.  Høyskolen for ledelse og teologi ble enstemmig tatt opp som nytt medlem i UHRs representantskapsmøte 24. mai 2024.

– Vi i UHR ser frem til et godt samarbeid med høyskolen i tiden fremover.   UHR er en viktig organisasjon for medlemmene. Vi er ulike, men står samlet om felles interesser. God dialog med medlemsinstitusjonene er viktig, sier styreleder Sunniva Whittaker.