Seminar: Samiske språk og kultur i en ny tid – muligheter og utfordringer

Universitets- og høgskolerådet markerte FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo 13. juni 2022.

Samisk flagg - Klikk for stort bildeUHR-Samisk markerer oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032.

UHR inviterte til seminar for å markere oppstart av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 Indigenous Languages Decade (unesco.org).

Første del av seminaret satte søkelys på situasjonen for de samiske språkene i Norge i dag, mens andre del fokuserte på urfolksperspektiver i utdanning med eksempler fra grunnskole, videregående, og høyere utdanning. 

Møteleder: Torjer Olsen, leder UHR-Samisk 

Del 1: Status for de samiske språkene 

10.00 Velkommen til OsloMet ved rektor Christen Krogh

10.05 Samiske språk og UH sektoren. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Sámediggi/ Sametinget (kronikk)

10.20 Regjeringens arbeid med samiske språk – lovverk og andre rammevilkår. Nancy Porsanger Anti (Sp), statssekretær for kommunal og distriktsministeren

10.40: Situasjonen for lulesamisk og sørsamisk i dag. Professor Jon Todal, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole  

11.00: Pause

11.10 Utfordringene med rekruttering til utdanninger på/i nord-, sør- og lulesamisk – hvordan jobber vi?
Prorektor Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole (presentasjon)
Førsteamanuensis Lene Antonsen, UiT Norges arktiske universitet og programleder (presentasjon)
Asbjørn Kolberg, Nord universitet (presentasjon)

11.45: Panelsamtale om mulige løsningsforslag: Hva trenger vi av nasjonale virkemidler? Hva kan institusjonene gjøre?  

12.15-13.00: Minglelunsj  

Del 2: Urfolksperspektiv i utdanningsløpet  

13.00 Implementering av Kunnskapsløftet 2020 (LK 20) – et følgeforskningsprosjekt om Fagfornyelsen. Prorektor Ylva Jannok Nutti, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 

13.15: Implementering av innholdskompetanse om samisk kultur i helseutdanningene.  Faglig leder Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet. (presentasjon)

13.30: Ny barnehagelærerutdanning med samisk profil. Studieleder Kristin Fløtten, Nord universitet. (presentasjon)

13.45- 14.00 Spørsmål/diskusjon i plenum 

14.00 Kaffe 

14.10 Urfolk og utdanning. Professor Hilde Sollid, UiT Norges arktiske universitet (presentasjon)

14.25 Innlegg. Førsteamanuensis Cato Christensen, Diversity Studies Center - OsloMet (presentasjon)

14.35 Innlegg. Førsteamanuensis Kristin Gregers Eriksen, Universitetet i Sørøst-Norge. Dembra: Refleksjonsverktøy for arbeid med samiske perspektiver og urfolksperspektiver i lærerutdanningen (presentasjon)

14.45 Spørsmål/diskusjon i plenum 

14.55 Avslutning. Torjer Olsen, leder UHR-Samisk 

15.00 Slutt  

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. 

Når seminaret er ferdig vil det bli mulighet for en kort omvisning for å se samisk kunst utstilt på campus. 

Sted: OsloMet. Pilestredet 48. Eva Balkes hus S141, Gerd Wangs auditorium  

Tid: Mandag 13. juni 2022, kl. 10.00-15.00  

Påmeldingsfristen var 31. mai  

Målgruppe: studenter, involverte i samisk utdanning og forskning, forvaltning og politikere, praksisfelt, og andre interesserte.

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 45 86 66 62