UHR-Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning. 

Hege Bolstad Pettersen er sekretær for enheten.