UHR-Samisk

UHR-Samisk er en nasjonal samordningsarena for medlemsinstitusjonene som tilbyr samisk utdanning. 

Dagny Kristine Johnson Hov er sekretær for enheten.