Lanserte Lærerutdanningsportalen – En ressursbank for de som utdanner lærere

UHR-Lærerutdanning og Kunnskapssenter for utdanning har gått sammen om å utvikle Lærerutdanningsportalen. Den ble lansert under UHR-Lærerutdannings møte 27. oktober.

Lærerutdanningsportalen Screenshot uis.no  

Lærerutdanningsportalen er en kunnskapsportal for norske lærerutdannere. Her deles forskning og forskningsbaserte eksempler på praksiser i lærerutdanninger. 

Lanseringen ble feiret med kake. UHR Viktig at utdanningene bidrar

Leder av UHR-Lærerutdanning, og dekan ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Asle Holthe, er glad for at vedtaket som ble gjort av UHR-LU har et konkret resultat.   

– Jeg håper flest mulig tar i bruk portalen, og at vi sammen kan videreutvikle den, og dermed også utvikle lærerutdanninger gjennom deling av forskning og erfaringer, sier Holthe.   

Lærerutdanningsportalen lanseres nå, men den vil alltid være under utvikling og vil gi et grunnlag for videreutvikling av nasjonale retningslinjer. 

– Nå er det viktig at alle lærerutdanninger bidrar til portalen, sier han.    

VidereutviklingFra lanseringen av Lærerutdanningsportalen. UHR  

Lærerutdanningsportalen skal bidra til å videreutvikle forskningsbaserte lærerutdanninger.  Den gir tilgang til ressurser som:

·       Systematiske kunnskapsoversikter over forskning om lærerutdanning

·       Evalueringer av lærerutdanninger og sentrale policyrapporter

·       Eksempler på forskningsbasert praksis fra lærerutdanninger i Norge

Målet med Lærerutdanningsportalen er at du skal kunne finne forskning og eksempler som du kan anvende sammen med kolleger i videreutvikling av lærerutdanning.

Sjekk ut Lærerutdanningsportalen her (uis.no)