Ny mønsteravtale med Kopinor

Universitets- og høgskolerådet og Kopinor har inngått ny samarbeidsavtale og mønsteravtale for kopiering ved universiteter og høyskoler. Universitets- og høgskolerådets styre godkjente avtalen i styremøtet 17. juni 2020. Mønsteravtalene signeres av den enkelte institusjon, og avtalene vil tre i kraft fra årsskiftet. Den nye samarbeidsavtalen og mønsteravtalen ble signert av Alf Rasmussen, generalsekretær i UHR og Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor torsdag 18. juni 2020.  

Gruppebilde der representantene fra UHR og Kopinor sitter henholdsvis på hver sin side av et bord. Generalsekretær og direktør signerer avtalen - Klikk for stort bildeFra venstre Vidar Røeggen, Alf Rasmussen, Yngve Slettholm og Hege Døssland Hege Lunde

På vegne av medlemsinstitusjonene, forhandler UHR frem en mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høyskoler. Forhandlingene har pågått fra desember 2019 til juni 2020. Gjeldende mønsteravtale med Kopinor har vært prolongert en rekke ganger, sist den 24. februar 2020.

Vi er fornøyd med at vi har kommet fram til en langsiktig avtale og en omforent betalingsmodell som vil lette fordelingen mellom institusjonene, sier Alf Rasmussen, generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet.

Finansieringsmodellen som er vedtatt er helt ny og skiller seg fra tidligere avtaler på vesentlige punkter:

  • Avtalen gjelder for kalenderår og ikke studieår
  • Avtalens varighet er lengre enn tidligere. Den er nå på fire år og løper fra 1. januar 2021 til og med 31. desember 2024
  • Partene har fremforhandlet en økonomisk ramme på 116 millioner kroner for 2021, og denne rammen indeksreguleres påfølgende år
  • Den økonomiske rammen er lukket og påvirkes ikke av endringer av studentmassen og antall årsverk fra år til år, slik som i tidligere avtaler
  • Institusjonene betaler et årlig vederlag som betales i to like store rater henholdsvis vår og høst
  • Institusjonenes vederlag fastsettes med utgangspunkt i deres relative andel av heltidsekvivalenter (studenter) og årsverk (ansatte), slik disse rapporteres til DBH

Andre forhold:

  • Prinsippet om at det kan kopieres inntil 15 prosent av en bok eller liknende publikasjon innenfor avtalen, videreføres. Det samme gjør prinsippet om utvidet rettighetsklarering, som kan gjøres via Kopinor eller direkte med rettighetshaver
  • I tillegg er ny mønsteravtale oppdatert slik at den korresponderer med ny lov om åndsverk, datert 15. juni 2018